27,50

Haveneconomie en logistiek management moeten op een geïntegreerde wijze bestudeerd worden. Een diepgaande kennis van de verschillende aspecten van de haveneconomie en het logistiek management is cruciaal om de efficiëntie en effectiviteit van de havens te kunnen verhogen.
< …

Artikelnummer: 9789044137125 Categorie:

Beschrijving

Haveneconomie en logistiek management moeten op een geïntegreerde wijze bestudeerd worden. Een diepgaande kennis van de verschillende aspecten van de haveneconomie en het logistiek management is cruciaal om de efficiëntie en effectiviteit van de havens te kunnen verhogen.

In dit boek wordt een wetenschappelijke benadering van de problematiek gecombineerd met praktische en beleidsmatige aspecten. Naast het definiëren van de zeehaven als economische entiteit en het schetsen van de actuele logistieke ontwikkelingen ter zake, beschrijft het boek de vraag naar – en het aanbod aan – havendiensten. De structuur van de havenorganisatie en de concurrentiekracht ervan worden eveneens belicht. Tenslotte verschaft het boek ook inzichten in trafiekprognoses en het gebruik van diverse analyse-instrumenten om havens en logistieke diensten te bestuderen. Steeds worden de theoretische concepten aangevuld met praktijkvoorbeelden uit de Antwerpse haven of andere havens in de Hamburg-Le Havre range.

Het boek richt zich tot beleidsvoerders en personen betrokken bij het formuleren en implementeren van havenbeleid. Ook vormt het een nuttige basis voor een strategische reflectie vanwege de haven- en logistieke manager. Het is eveneens hanteerbaar als handboek voor studenten op master- en postacademisch niveau, in het kader van colleges over haveneconomie, vervoerbeleid, transporteconomie en logistiek management. Doorheen het boek wordt een beleidsmatige benadering van de havenproblematiek gehanteerd. Dit is bijzonder relevant aangezien de lezer het meest gebaat is met een transparante, objectieve beschrijving van analytische instrumenten, beleidsconcepten en fenomenen uit de praktijk.

Chris Coeck is mobiliteitsexpert bij het Havenbedrijf Antwerpen en coördineert in die functie bijvoorbeeld de mobiliteitsinitiatieven in het kader van de havenuitbreiding. Hij doceert ook aan de Karel De Grote Hogeschool en aan de KU Leuven in Antwerpen.

Jean-Pierre Merckx is beleidsadviseur bij de Mobiliteitsraad van Vlaanderen. Zijn expertise in havenbeleid vloeit voort uit zijn functie als secretaris van de Vlaamse Havencommissie, die hij vervulde tot aan de integratie van de Vlaamse Havencommissie in de Mobiliteitsraad in maart 2019.

Alain Verbeke is hoogleraar aan de Management School Solvay van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), en fungeert als beleids- en strategieadviseur bij de implementatie van grootschalige haven- en logistieke projecten. Hij is tevens verbonden aan de Henley Business School van de University of Reading, en is houder van een research leerstoel aan de University of Calgary.

Extra informatie

Gewicht 427 g
Afmetingen 241 × 171 × 14 cm