Fons Verplaetse in memoriam

De voormalig gouverneur van de Nationale Bank van België is overleden, hij werd 90 jaar. Hij overleed aan de gevolgen van COVID. Fons zal voornamelijk en terecht herinnerd worden als de architect van het succesvol herstelbeleid die in de jaren 80 in ons land werd gevoerd, met als blikvanger de devaluatie van de Belgische Frank.
Een wat minder gekend verhaal en vooral een foute beslissing van Verplaetse is de verkoop van de goudvoorraad van ons land. In 1965 bezat de NBB ongeveer 1300 ton goud, wat voor een klein land een enorme prestatie is geweest. Maar helaas, vanaf hij gouverneur van de NBB werd, ging de goudvoorraad de deur uit. Heden heeft de NBB slechts 227 ton goud in bezit. Niet alleen werd er na verloop van tijd 80% van de goud voorraad verpatst, bovendien gebeurde dat aan historisch lage prijzen. Om het helemaal erg te maken, zagen de aandeelhouders van de NBB helemaal niets van de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van het goud. Inderdaad in België is de goudvoorraad het eigendom van de NBB, waarvan de helft van de aandelen in handen is van private aandeelhouders.
Terwijl veel centrale banken hun goudvoorraad hebben behouden of hebben uitgebreid heeft België een historische fout gemaakt met de verkoop ervan. Verplaetse heeft nooit het belang van goud ingezien en is daar nooit op aangesproken. Terwijl wereldwijd veel centrale banken goud bijkopen en of hun goud repatriëren naar het moederland, blijft het stil bij de NBB. Halsstarrig weigert de NBB om het voorbeeld van haar collega\’s te volgen en koopt geen gram goud bij. Wat dan wel wordt bijgekocht zijn laagrentende overheidsobligaties…