Wereldbank waarschuwt voor risico’s op dubbele dip recessies vanwege inflatie en  Covid-beperkingen

\"\"

Stijgende inflatiecijfers en strenge Covid-beperkingen dreigen een dubbele dip-recessie te veroorzaken, zo heeft de Wereldbank gewaarschuwd. Met daarbij de opmerking dat de meeste landen geen economische munitie meer hebben na 2 jaar strijd tegen de pandemie. Carmen Reinhart, hoofdeconoom bij de internationale financiële instelling, luidde de noodklok over het vermogen van landen om de dubbele dreiging van omicron en een crisis in de kosten van levensonderhoud aan te pakken naarmate er strengere Covid-regels worden ingevoerd.

De economen hadden voor 2022 opnieuw een sterk hersteljaar voor de wereldeconomie voorspeld. De economische vooruitzichten zijn de afgelopen weken echter aanzienlijk verslechterd, omdat nieuwe lockdown-beperkingen die zijn opgelegd om de verspreiding van omicron in te dammen de toch al hoge inflatie dreigen aan te wakkeren. Reinhart stelt dat de variant van het Coronavirus een onverwachte tegenslag vormt voor het wereldwijde herstel, want ze waarschuwde dat hoe langer omicron om zich heen slaat hoe meer de munitievoorraad van de overheden afneemt. Waardoor er minder slagkracht beschikbaar is om de economie te ondersteunen.

Vooral Europa loopt gevaar, maar de problemen reiken verder dan alleen maar deze kant van de Atlantische Oceaan. De combinatie van ommicron en stijgende inflatie (en veel onzekerheid over die inflatie) is ook een wereldwijde zorg. Met andere woorden: we gaan nog meer teleurstellingen tegemoet. Landen leggen nieuwe beperkingen op aan de economische activiteiten uit angst dat de snelle verspreiding lockdowns zou kunnen afdwingen, zelfs als omicron minder streng is dan aanvankelijk was gevreesd.

Engeland heeft het opleggen van nieuwe beperkingen tijdens kerst en oudejaarsavond uitgesteld, maar voor het nieuwe jaar lijken die onvermijdelijk. Reinhart: “We hebben minder draconische maatregelen genomen dan toen Covid uitbrak, maar de genomen maatregelen hebben hoe dan ook een remmend effect op de economie. Ik denk dat de zorgen over dubbele dips heel reëel zijn.\”

Een dubbele dip-recessie is wanneer de productie gedurende twee opeenvolgende kwartalen voor de tweede keer daalt. Vóór omicron werd verwacht dat de wereldeconomie een stevig herstel zou voortzetten van de aanvankelijke Covid-inzinking, waarbij het VK en Europa begin 2022 terug zouden keren naar het bbp-niveau van vóór Covid. Reinhart waarschuwde ook dat de bezorgheid over bedrijven met hoge schulden en de peperdure aandelenmarkten de slagkracht van de centrale banken ondermijnt om de stijgende inflatie te bestrijden, wat nog eens de druk op de economieën vergroot.

Centrale banken zijn bezorgd dat de nieuwe variant ook de inflatoire druk die de gezinnen teistert zou kunnen vergroten, aangezien de toeleveringsketens met meer ontwrichting te maken krijgen. Na enorme schulden te hebben aangegaan om de lockdown te doorstaan, zou een renteverhoging door centrale banken om de inflatie te bestrijden de druk op ondernemingen met schulden opvoeren.