Papieren goudmarkt is zeer kwetsbaar voor manipulatie

\"\"

Centrale banken zijn sinds 2010 netto-kopers van fysiek goud. Landen over de hele wereld overwegen de dollar te dumpen uit angst dat ze de volgende op de lijst zullen zijn om hun dollaractiva te laten bevriezen of in beslag te nemen zoals de VS heeft gedaan met de in dollars luidende activa van de Centrale Bank van Rusland.

Wat heeft het voor zin om dollars in reserveposities aan te houden als de VS die rekeningen in een opwelling kunnen bevriezen? Amerikanen hebben de neiging om de sterkte van de dollar als vanzelfsprekend te beschouwen, maar dat is een vreemde gedachtenkronkel.

De VS gebruiken de dollar strategisch om vrienden te belonen en vijanden te straffen. Het gebruik van de dollar als wapen is niet beperkt tot handelsoorlogen en valutaoorlogen, hoewel de dollar in die geschillen tactisch wordt gebruikt. De dollar is veel krachtiger dan dat.

De dollar kan worden gebruikt voor regimewisseling door hyperinflatie, bankruns en binnenlandse onenigheid te creëren in landen die het mikpunt zijn van de VS. De VS kunnen de regeringen van hun tegenstanders afzetten of op zijn minst hun beleid afzwakken zonder een schot te lossen.

De financiële sancties van de VS zijn een soort bewapening van de dollar, die tegen elk land kan worden ingesteld, niet alleen tegen Rusland. De buitenlandse centrale banken zijn niet echter niet dom, ze zijn sinds 2010 netto-kopers van fysiek goud.

Op dit moment is er geen enkele wereldwijde valuta die in een goede positie verkeert om de dollar als belangrijkste reservevaluta te vervangen. Maar er is één monetair actief dat de dollar in de positie van wereldreservemunt zou kunnen vervangen, hoewel het niet door een centrale bank is uitgegeven.

Dat bezit is goud. Goud is de oudste vorm van geld. Het gebruik van goud is de ideale manier om de Amerikaanse financiële oorlogvoering te vermijden. Goud is fysiek, dus het kan niet worden gehackt. Het is volledig fungibel (een element, atoomnummer 79) en kan dus niet worden getraceerd. Goud kan in verzegelde containers in vliegtuigen worden vervoerd, zodat bewegingen niet kunnen worden geïdentificeerd via berichtenverkeer per overboeking of satellietbewaking.

De centrale banken en ministeries van Financiën zullen wereldwijd binnenkort tot dezelfde conclusie komen, als ze dat nog niet hebben gedaan. Bij de huidige stand van zaken is de beste financiële bescherming om zelf wat fysiek goud te verwerven – terwijl er nog voldoende fysiek aanbod is.

Beschouw de goudmarkt als een omgekeerde piramide, met een kleine hoeveelheid goud aan de onderkant, die een enorme hoeveelheid papiergoud omhoog houdt. De papiermarkt zou 100 keer zo groot kunnen zijn als de fysieke markt.

Dat betekent dat er 100 papieren claims zijn op elke ounce fysiek goud. Stelt u zich eens een kwitantie voor afgifte van een jas voor in een restaurant, met 100 claims voor één echte jas. Nou, er is maar één jas, dus 99 eisers hebben pech.

Zo is het ook op de goudmarkt.

Het is de papiermarkt die de volatiliteit creëert. Goud zelf is opmerkelijk stabiel. Het lijkt alleen onstabiel omdat de prijs in dollars wordt genoteerd, die fluctueert. Als goud daalt, is dat echt omdat de dollar stijgt. Als goud stijgt, is dat echt omdat de dollar daalt.

En de papiermarkt is zeer kwetsbaar voor prijsmanipulatie. Goudmanipulatie kan gebeuren door marktspelers zoals hedgefondsen en andere grote spelers die gebruikmaken van ETF\’s en leasing en niet-toegewezen contracten. Deze manipulaties bestaan ​​en kunnen op korte termijn de prijs van goud beïnvloeden.

De prijs van goud is een strijd die lijkt op een touwtrekken tussen fysieke en papieren transacties. De prijs van goud zal op sommige momenten grotendeels bewegen door de acties van manipulatoren. Er is zeer sterk wiskundig bewijs dat de goudmarkt wordt gemanipuleerd om prijzen te onderdrukken.

Hoe doen ze dat?

De eenvoudigste manier om papiermanipulatie uit te voeren, is door de termijnmarkt te manipuleren. Het manipuleren van termijnmarkten is kinderspel. U wacht gewoon tot een klein beetje voor het sluiten van de handel en plaatst een enorme verkooporder.

Door dit te doen schrik je de andere kant van de markt af om hun biedprijs te verlagen; ze trekken zich terug. Die lagere prijs wordt dan over de hele wereld verkondigd als de prijs van goud, wat investeerders ontmoedigt en het sentiment schaadt.

De prijsdaling schrikt hedgefondsen af ​​om meer goud te dumpen omdat ze de \’stop-loss\’-limieten voor hun posities bereiken. Er ontstaat een zelfvervullend momentum waarbij verkopen meer verkopen oplevert en de prijs naar beneden gaat zonder een specifieke reden, behalve dat iemand het op die manier wilde.

Uiteindelijk is er een bodem ontstaan ​​en stappen kopers in, maar dan is het kwaad al geschied.

Maar een gewiekste goudbelegger kijkt op de lange termijn. Het advies aan beleggers is dat als je goud hebt, je moet nadenken over de hoeveelheid goud in gewicht, niet in dollarprijs. Staar je niet blind op de dollarprijs, want de dollar zou snel kunnen instorten en dan zou de dollarprijs er niet meer toe doen. Het gaat erom hoeveel fysiek goud je hebt. Het doel is om rijkdom voor de lange termijn te behouden. Dat is het advies van Jim Rickards, een Amerikaanse advocaat, econoom en investeringsbankier met 35 jaar ervaring in kapitaalmarkten op Wall Street. Hij was de belangrijkste onderhandelaar van de redding van Long-Term Capital.