Amerikaanse economische indicatoren verslechteren in snel tempo

\"\"

\”We kunnen een miljoen ontslagen of meer zien – nu komt de schok op de arbeidsmarkt”, zo blokletterde afgelopen week een Amerikaanse website.

Met de Amerikaanse economie op de rand van een recessie, met een torenhoge inflatie en met de huizenmarkt die op het punt staat te barsten, de laatste pijler die de Amerikaanse economie overeind houdt en de Fed ervan weerhoudt om haar verkrappingsplannen verder te laten reiken dan de zomer, kraakt nu ook de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten.

De banenmarkt dreigt tegen een muur te lopen, zoals blijkt uit enkele realtime indicatoren zoals Revello\’s meting van het totale aantal vacatures dat met 22,5% is gedaald. Voor alle duidelijkheid: dat is de grootste daling die ooit werd opgetekend. Bovendien zijn er ook verschillende andere arbeidsmarktstatistieken die bevestigen dat de arbeidsmarkt op het punt staat in te storten).

De eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen blijven stijgen nadat ze in maart een dieptepunt voor één generatie hadden bereikt. Bedrijf na bedrijf waarschuwt dat het zijn personeelsbestand zal bevriezen te midden van een historische druk op de winstmarges. Het is nu wachten op de eerste grootschalige ontslagplannen. Piper Sandler heeft alle recente aankondigingen van massale ontslagen bij Amerikaanse bedrijven verzameld. Ze zijn in één woord verbluffend en dat in negatieve zin. Het beeld voor de Amerikaanse economie draait snel in negatieve zin.