Beleggers met 60-40 portefeuille hebben dit jaar rake klappen gekregen

\"\"

De 60-40 portefeuille met aandelen en obligaties was tot niet zo lang gelden een fundament van traditioneel beleggen, maar was tot nu toe ook een verliezer in 2022.

\”Beleggers die een gebalanceerde portefeuille van 60-40 hebben, krijgen het gevoel alsof de grond onder hun voeten is weggeslagen\”, zei Emily Roland, co-chief investment officer bij John Hancock Investment Management. Dergelijke portefeuille heeft tot dusver dit jaar toe ongeveer 10% van zijn waarde verloren.

Een 60-40-portefeuille bestaat uit 60% aandelen en 40% obligaties of andere vastrentende activa. Aandelen- en obligatiekoersen bewegen historisch gezien omgekeerd. Zowel aandelen- als obligatiekoersen gingen onderuit. Dat is dit jaar niet gebeurd, waardoor de klassieke 60-40-portefeuille, die bedoeld is om beleggers te beschermen in volatiele tijden – het zwaar te verduren kreeg. Er was namelijk volatiliteit bij zowel aandelen als obligaties.

Amerikaanse aandelen, zoals gemeten door de S&P 500, zijn dit jaar met bijna 13% gedaald, en de index flirt met een daling van 20% sinds zijn recordhoogte op 3 januari. Tegelijkertijd is er een negatieve indicatie voor de obligatiemarkt: de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF is in 2022 met bijna 20% gedaald.

\”Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de groei vertraagt, en de aandelen beginnen dat te weerspiegelen,\” zei Roland. \”Er is echter ook een deel van de financiële markten dat deze vertragende economische groei nog niet weerspiegelt en dat is de obligatiemarkt.\”

Obligatierendementen bewegen omgekeerd ten opzichte van de koersen en weerspiegelen zowel de perceptie van de monetaire politiek van de Federal Reserve als de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie. De prijzen van staatsobligaties zijn gedaald en de rente is gestegen, aangezien de Fed dit jaar de rente verhoogde en aangaf dat er nog meer stijgingen zullen volgen.

\”Deze volatiliteit die we tot dusver hebben gezien in de rentetarieven is bijna verbazingwekkend\”, zei Roland. \”Maar we beginnen de obligatierendementen te zien dalen, een evolutie die we logischerwijs zouden verwachten gezien de huidige achtergrond van vertragende economische groei. Dus obligaties bieden als puntje bij paaltje komt een mooie manier om de volatiliteit van een 60-40 portefeuille te dempen en de beleggers een beetje opluchting zuurstof te bezorgen.\”