Situatie op de energiemarkt blijft chaotisch   

\"\"

  

Longview Research meldt dat al 8 Europese landen hun gasvoorraden hebben aangevuld in lijn met niveaus die we normaal gesproken pas in november zien, d.w.z. ten minste 75% van de totale opslagcapaciteit. Daarom wint de race om de tanks tegen de winter te vullen volgens Frank Vranken, Chief Investment Officer bij Edmond de Rothschild, aan snelheid. Dat gezegd hebbende, moeten 6 andere landen de voorraden nog steeds aanvullen tot een niveau van rond de 50 tot 60% en lopen ze dus achter. Bovendien, zoals Bloomberg opmerkt met betrekking tot de Duitse bevoorrading, als de gastoevoer van de ene op de andere dag zou worden stopgezet, zouden de resterende voorraden mogelijk slechts een paar maanden soelaas bieden…

Als gevolg hiervan gaan steeds meer landen kolen, olie of zelfs hout verbranden om elektriciteit te leveren. Tot zover de plannen voor CO2-emissiereductie, deze worden dus opgeborgen. Maar desondanks is de prijs voor ruwe olie, in tegenstelling tot de gasprijzen, gedaald tot niveaus die sinds februari niet meer zijn gezien. Angst voor een recessie, extra aanvoer uit Iran en Libië en mogelijk hogere productie van OPEC hebben de prijzen allemaal doen dalen. Hoewel dit zal leiden tot lagere prijzen die consumenten aan de pomp betalen, hebben hogere gasprijzen, vooral in Europa, een averechts effect op de portemonnee van de consument.

Olie is meer gekoppeld aan transport en gas aan elektriciteit. In dat opzicht zijn Amerikaanse consumenten beter af dan Europeanen. De VS hebben hun eigen voorraden LNG, gas en olie. De VS produceren momenteel 12mio bpd aan olie-equivalent, wat Rusland overtreft. Het ziet er vrij zeker uit dat de eerste de komende winter niet in de kou zal blijven staan. Terwijl we het laatste gewoon niet weten..