Waarom presteerde goud ondanks hoge inflatie niet beter in 2022?

\"\"

Stijgende rentes en een sterke dollar hebben een aanzienlijk negatief effect gehad op de prestaties van goud, ondanks steun van zowel de geopolitiek als de inflatie.

Veel beleggers zijn van mening dat de prestaties van goud veel sterker zouden moeten zijn, gezien de decennialange hoge inflatie over de hele wereld. Maar wat volgens Juan Carlos Artigas, Global Head of Research World Gold Council,

misschien niet voor iedereen duidelijk is, is dat goud tot nu toe in 2022 beter heeft gepresteerd dan de meeste andere belangrijke activa. Goud heeft het zelfs veel beter gedaan dan aan de inflatie gekoppelde obligaties, zowel in de VS als elders.

Goud wordt over het algemeen gedreven door vier belangrijke drijfveren: economische expansie; risico en onzekerheid; alternatieve kosten en natuurlijk het momentum.

In 2022 werd goud ondersteund door grotere risico\’s en onzekerheid, het meest voor de hand liggend als gevolg van geopolitieke spanningen. Hoge inflatie heeft ook zijn steentje bijgedragen, maar niet alle beleggers hebben het inflatierisico op dezelfde manier ervaren. Dit is het duidelijkst te zien aan het grote verschil tussen de Amerikaanse CPI en de inflatieverwachtingen op lange termijn die door de obligatiemarkt worden geïmpliceerd. Kortom, hoewel de inflatie hoog was, zijn Amerikaanse obligatiebeleggers van mening dat de Fed alles zal doen wat nodig is om de inflatie terug te dringen en daar ook effectief in zal slagen. Niet alle beleggers zijn het daar echter mee eens.

Goud heeft ook te maken gehad met veel hogere alternatieve kosten: zowel door voortdurend stijgende rentetarieven als door de sterkste Amerikaanse dollar sinds 20 jaar. Een veelgebruikt eenvoudig (maar reductief) model voor goud – uitsluitend gebaseerd op reële koersen en de dollar – suggereert dat goud tot dusver met meer dan 30% had moeten dalen. Verder geeft het Gold Return Attribution Model (GRAM) aan dat een negatief beleggerssentiment, met een zware uitstroom van goud-ETF\’s en een zwakke positionering in de termijnmarkt, extra druk op goud heeft uitgeoefend. Ook de zwakke Chinese vraag eerder in het jaar hielp niet.

Het feit dat goud zo goed heeft gepresteerd als het heeft gedaan is volgens Artigas een bewijs van zijn wereldwijde aantrekkingskracht.

Hij is van mening dat zowel de rente als de dollar nog steeds risico\’s met zich meebrengen voor goud.

Ondanks een trage start hebben centrale banken agressief gehandeld om de stijgende inflatie te beteugelen. De Amerikaanse Fed heeft vorige week nog een verhoging van 75 basispunten doorgevoerd, waardoor de streefrente van de Fed op 3,25% kwam. En dot-plot projecties suggereren dat ze tegen het einde van het jaar nog eens met een extra 75-125bps kunnen verhogen. Evenzo verhoogde de Bank of England haar streefrente met nog eens 50 bp en de Zwitserse Nationale Bank de hare met 75 bp. Andere centrale banken zullen waarschijnlijk volgen.

Nu de centrale banken een inhaalslag maken, hebben de frequentie en omvang van deze beslissingen ertoe geleid dat markten gevoeliger zijn dan normaal voor het gevoerde monetair beleid en goud was daarop geen uitzondering.

Artigas is echter voorzichtig optimistisch. Ten eerste, gezien de mate van verkrapping tot nu toe, zou hij verwachten dat de renteverhogingen zullen vertragen, waardoor sommige van de andere ondersteunende factoren van goud een belangrijkere rol kunnen spelen. Ook het feit dat de andere centrale banken meer vastberaden zijn in hun beleidsbeslissingen – deels om de inflatie te beteugelen, deels om hun valuta te verdedigen – zou op de Amerikaanse dollar moeten wegen.

Verder is de positionering in goudfutures netto weer short geworden en dit heeft historisch gezien niet lang geduurd – vaak betekent dit een terugval in de daaropvolgende weken. Tegelijkertijd blijft de vraag van de centrale banken naar goud vrij sterk. Ten slotte, naarmate de recessie- en geopolitieke risico\’s toenemen, kunnen de beleggers overschakelen op meer defensieve strategieën, op zoek naar liquide activa zoals goud om portefeuilleverliezen te verminderen.