Kan de goudprijs verdrievoudigen? Het zou best kunnen

Volgens Tavi Costa, Portfolio Manager en Partner bij Crescat Capital, zou goud gemakkelijk in prijs kunnen verdrievoudigen in het huidige economische klimaat. En ook goudmijnaandelen zouden ook een grote opwaartse beweging kunnen laten zien.

“Ik ben graag conservatief, ook al ben ik van nature erg optimistisch, maar het is duidelijk dat als je naar het verleden kijkt, de goudprijs zeer sterke prestaties heeft neergezet in een omgeving als deze”, zei Costa. “Ik overdrijf niet als ik minstens een verdrievoudiging van de goudprijs in het vooruitzicht stel.”

Schiet Costa hier met spek? De man weet wel degelijk waarover hij spreekt

Costa zei dat mijnbouwbedrijven die op een grote pot cash zitten naar voorbeeld van de meest succesvolle energiebedrijven dat geld terug in de grond zouden moeten steken. Of andere gezegd: ze zouden aan 100% moeten investeren: “De oliebedrijven drukken bij wijze van spreken geld bij door opnieuw volop te investeren”, zei hij. “En wat interessant is: degenen die het meest investeren en die hun productie daadwerkelijk verhogen, presteren het best op de beurs. Niet degenen die geld teruggeven aan aandeelhouders door middel van dividenden en terugkopen. ”

“Want het werpt zijn vruchten af om agressief zijn, in de toekomst te investeren en zo de winstgevendheid te verhogen.”

Costa ziet ook dat de bredere economie zich begint aan te passen aan de nieuwe realiteit van hoge inflatie en lage groei en hij gelooft dat dit zal leiden tot nieuwe investeringen in de mijnbouwsector. “Deze verschuiving naar focus op winstgevendheid is een echte verschuiving, je mag het gerust een aardbeving noemen”, zei hij. “Wat we tijdens inflatoire decennia vaak zien, is dat beleggers zich meer richten op materiële activa. Ik denk dat nu een grote kans wordt geboden om kapitaal toe te wijzen aan de uitbreiding van de mijnbouwbedrijven.”

Costa is van mening dat een van de belangrijke wijzingen de multiples op de aandelenmarkten zullen zijn, die hoe dan ook naar beneden moeten worden bijgesteld. “De manier waarop we markten benaderden met de huidige mentaliteit waar investeerders geconditioneerd zijn alsof we in een wereld zijn blijven leven met hoge groei en lage rentetarieven. Dat kan zo niet blijven duren. De huidige CAPE-ratio, de cyclisch gecorrigeerde P-E-ratio voor de S&P 500, ligt ergens in de buurt van 29x. Als je naar een ander inflatoir decennium keek, kwam die ratio bijlange na daar niet in de buurt van. Aan het einde van die decennia zitten we zelfs op een eencijferig cijfer. Dus je moet gaan nadenken over wat de impact daarvan is. Die kan alleen zijn dat de beurskoersen naar omlaag moeten.”

Aan de industriële vraagzijde verwacht hij dat de dubbele trend van deglobalisering en onshoring goud en andere grondstoffen de komende jaren omhoog zal stuwen. “Denk eens aan wat er begin jaren 2000 in China is gebeurd”, zei hij. “Wat de grondstoffenmarkt dreef, was één belangrijk ding: China trad toe tot de WTO om de fabriek van de wereldeconomie te worden. Denk eens aan de G7-economieën die op dit moment hetzelfde doen. Het zou een groot verschil zijn.”

Costa ziet goud ook een belangrijkere rol spelen aan de investeringskant, als inflatie hedge maar ook als middel voor centrale banken om hun reserves aan te vullen.

“Als je teruggaat naar de jaren zeventig, was goud ongeveer 70% van de totale internationale reserves van de centrale banken”, zei hij. “Vandaag is het onder de 20%.!”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *