Wat is Consul Fund?

Welkom op Consul Fund, een blog over de financiële wereld, en de impact daarvan op de individuele beleggen.

Waarom

Waarom een blog als er al zoveel informatie te vinden is op het net ? Deze blog baseert zich sterk op de “Oostenrijke school“, een strekking in het economisch denken (https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijkse_school), die in tegenstelling staat tot het Keynesiaans model. Dat zet aan tot ongebreideld geld spenderen.  Verder zijn we ervan overtuigd dat goud (en zilver) best een vaste basis plaats krijgen in elke overdachte beleggingsportefeuille. Naast aandelen, obligaties, vastgoed en cash is goud één van de 5 basispijlers van elke gebalanceerde portefeuille.

Consul-fund.be

Consul-fund.be behoort tot de groep The House Gold & Silver, waaronder ook de websites silver-fund.be en the-house.be vallen.  Deze website wil graag de klanten van The House en het groter publiek meer en beter informeren over de financiële wereld. Toegang tot de website is gratis. Domeinnaam en website zijn eigendom van The House NV (Uitgever).

Schrijven voor Consul-fund.be?

Wilt u graag schrijven voor Consul-fund.be? We zoeken steeds goede talenten voor de uitbouw van onze site. Neem contact op via info@consul-fund.be.

Algemene voorwaarden

Door de blog te bezoeken en te gebruiken, erkent en aanvaardt u de algemene gebruiksvoorwaarden na te leven.

De blog en zijn inhoud werden uitsluitend ontworpen voor informatieve en/of pedagogische doeleinden, zonder uw eigen investeringsdoeleinden of financiële situatie in acht te nemen. De Uitgever garandeert in geen geval dat de blog geen fouten of mogelijk schadelijke inhoud bevat en dat fouten desgevallend gecorrigeerd zullen worden.

De inhoud van deze blog is geen juridisch, fiscaal, boekhoudkundig, financieel of ander advies, geen aanbeveling, aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van financiële instrumenten. Raadpleeg dus uw bankier, financieel adviseur of een andere professional voordat u financiële instrumenten aan- of verkoopt.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van investeringen die enkel gebaseerd zijn op de inhoud van deze blog.

Eigendomsrecht

Deze blog en zijn inhoud worden beschermd door het eigendomsrecht. U mag deze blog en zijn inhoud niet anders gebruiken dan volgens deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Alle intellectuele rechten zijn eigendom van de Uitgever en mogen slechts met schriftelijke toestemming van de Uitgever elders op enige manier gereproduceerd worden.

Aangezien de blog vrij toegankelijk is, bent u de enige verantwoordelijke voor elke schade of elk verlies in uw hoofde, ook met betrekking tot uw informaticasystemen, alsook voor elk gegevens-, goederen- of inkomstenverlies door het downloaden of het gebruik van deze informatie of media.

Links

Deze blog bevat links naar websites die door derde bedrijven (al dan niet partners) worden ontwikkeld, gesponsord of beheerd. De Uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en een link houdt geen enkele aanbeveling, steun of sponsoring in. U mag links naar deze website leggen, met vermelding van de titel van het artikel.

Auteursrechten van derden

Indien u meent dat enige van onze teksten of foto’s auteursrechten van uzelf of anderen schendt, willen we vragen om dit ons onmiddellijk te melden.

Privacy & cookies

U vindt hier onze privacy-verklaring en ons cookiebeleid.

Wetgeving

Deze website werkt in overeenstemming met het Belgisch recht.