Een Silver Squeeze die er ( nog ) geen is !

Er gaan wereldwijd geruchten rond dat Reddit Traders het spelletje van \” GameStop \”  willen herhalen met een Silver Squeeze in de zilvermarkt.  Ik geloof al jaren in de zilver-  en goudmarkt ) en ben er vast van overtuigd dat de zilverprijs bewust laag gehouden wordt. Het verschil met GameStop is dat de prijs van het aandeel sterk overgewaardeerd is.  Zilver daarentegen staat volgens veel veel te laag.  Het verhaal gaat dat de \’big banks \’ en \’ Hedge Funds \’ massaal short posities opgebouwd hebben met als enige bedoeling de prijs te drukken.  Met dit als gevolg.  Als er genoeg kleine investeerders zilverounces kopen ( fysiek zilver, bedoel ik ), worden big banks en de hedgefunds gedwongen hun posities weer in te dekken aan hogere prijzen en krijgen we een zilverprijs die de pan uitswingt.

Of er nu weerstanden zijn rond $30 of $35 en zelfs $50 zal niet veel uitmaken. Als de druk er komt, zal die massaal zijn en alle weerstanden breken.

Maar komt die Squeeze er wel of niet ?

De bewegingen in de zilvermarkt de afgelopen dagen zijn de grootste sinds  jaren.

Zowel fysisch zilver als papier zilver krijgt ongemeen veel aandacht van kopers. Onze verkopen via Silver Fund zijn verdubbeld in één dag. Maar is dit voldoende om de grote spelers op de knieën te brengen. Ik weet het niet.

Het brengt wel de hele problematiek van  \’ onecht traden \’ aan het licht.  De derivaten handel die eigenlijk een handel in papier is .  Mag van mij maar laat dit niet mee dat prijs van het fysieke metaal mee bepalen. Zowel bij goud als bij zilver wordt de finale prijs van het metaal meer bepaald door papieren handel dan het metaal zelf. Bij goud zouden er 250 \’ papieren\’ ounces in omloop tegenover één fysieke ounce.  Dat wil zeggen dat er bij einde contract en levering er maar ééntje kan geleverd worden voor 250 gegadigden. Foute boel dus !

Het geeft dus een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid.

Zowel goud- als zilverprijs zijn niet de juiste weergave van vraag en aanbod en beide metalen zouden hoger geprijsd moeten worden.

Zijn deze bewegingen een voorbode van de uitbraak waar we al jaren op wachten ?