Exodus

Exodus wil zeggen \”uittocht\”. Voor de meeste mensen heeft \”Exodus\” een Bijbelse connotatie, inderdaad het woestijnvolk ging op zoek naar een betere woonplaats. In het artikel gaan we het niet hebben over de bijbel, maar wel over de uittocht van \”bedrukt papier\” (EUR, USD enz…) naar goud en zilver (echt geld). Waarom zou onze bevolking haar vertrouwen in de Euro kunnen verliezen ?
Algemeen gesproken erodeert vertrouwen langzaam tot er zich een gebeurtenis voordoet waarbij alle vertrouwen weg is. Bij de ondergang van een munt in casu de Euro zal dat niet anders zijn.
Het verlies van vertrouwen van de Belgen in haar lokale en federale overheden is al jaren aan de gang. Ik maak een beperkte opsomming waarvan de bevolking al dan niet dagelijks afziet, de treinen rijden meestal niet stipt, stijgende belastingen, dalende kwaliteit van het onderwijs, stijgende overheidsschuld, het niet waar kunnen maken van vroegere pensioenbeloftes. Het voeren van een beleid wat resulteert in omvolking, overbevolking en vreemd volk eerst. De criminaliteit wordt niet voldoende aangepakt, milieuproblemen geraken niet van de baan, steeds meer regels, wetten, beperkingen enz… Bij steeds meer mensen begint het gevoel te groeien dat de overheid eigenlijk geen goede huisvader is, de overheid is geen goed beheerder. De overheid faalt in tal van domeinen. De overheid mag het dan nog wel goed bedoelen, maar veel lukt niet meer. De overheid stelt vaak teleur. De verhouding belasting tot de dienstverlening die we krijgen, is zoek.
Dat het gevoel of de perceptie van de bevolking juist is, wordt ook weergegeven wanneer België steeds opnieuw een dalende plaats inneemt bij internationale vergelijkingen als het gaat over de kwaliteit van het leven, concurrentiekracht van de bedrijven enz… We hebben collectief door dat Europa en België in het bijzonder een avondland geworden is.
Deze immer stijgende ontevredenheid zal finaal uitmonden in een wantrouwen, naar de het overheidsproduct bij uitstek, de Euro. De bevolking zal het beleid van de overheid zo beu worden dat dit zal \’overslaan\’ op de Euro. Reeds nu zien we dat de prijs van goud 5 maal hoger gegaan is in 15 jaar. Er is een mondiale ontevredenheid en steeds meer mensen ruilen hun bedrukt papier om voor echt geld. Noteer dat centrale banken ook massa\’s goud bezitten en bijkopen. Ook de prijs van Bitcoin gaat steeds hoger.
Wees als moeder, vader, investeerder, middenstander, werknemer, werkgever, student,… de finale Exodus te snel af. En ruil nu reeds uw Euro\’s om naar goud en zilver voor het te laat is. Eenmaal de bevolking massaal Euro\’s naar goud en zilver zal omzetten zal het te laat zijn. Want niemand zal nog zijn of haar goud/zilver willen afstaan voor waardeloos bedrukt papier. Deze gebeurtenis noemt de wet van Gresham, nml slecht geld verdringt, goed geld.