1/15

Bovenstaande titel is waarschijnlijk de kortste titel van deze blog. Mensen die in zilver beleggen begrijpen onmiddellijk waarover het gaat. 1/15 is een legendarisch ratio. Gedurende eeuwen was 1 hoeveelheid goud 15 ( ongeveer ) maal duurder dan dezelfde hoeveelheid zilver. Heden ( 07/09/2020 ) bedraagt deze ratio ongeveer 1/72. Voor dezelfde hoeveelheid is goud 72 maal duurder dan zilver. Enige tijd terug bedroeg de ratio 1/120. Zonder meer kan worden gesteld dat zilver goedkoop is wanneer de ratio boven 100 staat. Voor de liefhebbers van geschiedenis onder ons. Van waar komt de ratio 1/15 toch ? Wel, het antwoord is héél eenvoudig. Het is een geologisch gegeven dat er                    ( ongeveer ) 15 maal meer zilver in de aardbodem zit dan goud. De ratio 1/15 is een natuurwet. En vechten tegen een natuurwet is geen goed idee.

Sedert de opkomst van papiergeld en de demonetarisering van zilver heeft de ratio al zeer hoog en zeer laag gestaan. Maar voor ons beleggers heeft de ratio toch een voordeel. Het bijdrukken van papiergeld zorgt steeds hogere koersen van goud en zilver, zeker op langere termijn. Kan zilver op zich ook duurder worden tegenover goud. Met andere woorden, zilver kan genieten van een stijgende koers aan zich en tevens gestuwd worden door een steeds lagere ratio. Het is perfect mogelijk dat in de komende jaren de markt steeds lagere ratio\’s zal opzoeken om finaal terug te gaan naar 1/15. Het is tenslotte een natuurwet. In een evenwichtig opgebouwde portefeuille is er zeker plaats voor zilver.