Quote van de maand

Leon Cooperman, befaamd Amerikaans miljardair en CEO van investeringsadviseur annex hefboomfonds Omega Advisors, met een beheerd vermogen van 3,3 miljard dollar, laat in een zeldzaam interview, met realvision.com, onder meer volgende markante uitspraken ( en op het einde zelfs een heuse bekentenis ) optekenen, die Consul Fund hier graag met jullie deelt:

* over de beurshausse van de jongste maanden: \”We were just starting to knock on the door of euphoria before the virus hit. In some respects, we\’re knocking on the door of euphoria again now\”

(vrij vertaald: “Net vóór corona toesloeg, klopten we [lees: de beurs] aan op de deur van euforie. Eigenlijk kloppen we (nu) wéér aan op die deur.”)

* over de ‘kostprijs’ van de massale overheidsstimuli: \”I have a very conservative view about the market presently, because I\’m worried about who pays for the party when the party is over\”

(vrij vertaald: “Ik kijk vrij behoudend naar de [financiële] markten vandaag, omdat ik me zorgen maak over wie het gelag zal betalen eens het feestje voorbij is.”)

* over de (on)houdbaarheid van de schuldenberg: \”We\’re pulling it off, because interest rates are zero, but interest rates aren\’t going to be zero forever. If they are, they\’re going to destroy the whole capital market line, they begin to destroy capitalism. It just doesn\’t make sense to me\”

(vrij vertaald: “We komen er mee weg omdat de rentevoeten op nul staan, maar rentevoeten blijven niet eeuwig op nul. Doen ze dat wel, dan maken ze de volledige kapitaalmarktlijn(*) kapot, en beginnen ze het kapitalisme te vernietigen. Ik begrijp er niks van.”)

[(*)nvda: een raaklijn van risicovrije naar risicovolle activa]

* over de koers/winst-verhouding van aandelen vandaag: \”I expect the market to provide very little in the way of returns over the next few years. I think that the economy will slowly recover, interest rates will slowly rise and price-earnings ratios will decline.\”

(vrij vertaald: “Ik verwacht weinig return op de [aandelen]markten de volgende jaren. Ik denk dat de economie traag  zal herstellen, de rentevoeten langzaam zullen stijgen en de koers/winst-verhoudingen zullen dalen.”)

* over de jonge daytraders die zich in coronalockdown op de beurzen gooiden -de zogenaamde Robinhooders (“belachelijk”, noemt Cooperman ze)- en die aandelen als Hertz en Kodak met tientallen procenten omhoog (en omlaag) joegen: \”I don\’t pay any attention to that market, it\’ll end in tears, et cetera. Stay away from it\”

(vrij vertaald: “Ik hecht geen aandacht aan die markt, dat zal in tranen eindigen, enzovoort. Blijf ervan weg.”)

* en, last but not least, over diversificatie in zijn portfolio: \”I bought gold for the first time in my life a week ago. I understand the case for gold. We\’re on the way to some banana republic situation. Nobody\’s worrying about the debt that\’s being created.\”

(vrij vertaald: “Vorige week kocht ik voor het eerst in mijn leven goud. Ik begrijp waarom men pleit voor goud. We zijn op weg naar een bananenrepubliek. Niemand ligt wakker van de schulden die worden gecreëerd.”)

Kortom: na Warren Buffett en c° komt er met Leon Cooperman alweer een grote naam pootjebaden in goud.

Neem maar een frisse duik, Leon!

 

 

*

Bronartikels:

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/leon-cooperman-cheers-tech-stocks-slams-trump-discloses-gold-investment-2020-10-1029639386#

https://www.realvision.com/shows/the-interview/videos/leon-g-cooperman-and-the-american-dream?source_collection=8e80b18fdb074555bdd47d97e73fbe91