Vivaldi : Van \”geen nieuwe taksen\” naar \”veel nieuwe taksen\”.

In het regeerakkoord van de nieuwe federale coalitie werd gesteld dat er ‘geen nieuwe belastingen’ komen, “behalve in het kader van de budgettaire discussie waarbij de afgesproken evenwichten gerespecteerd worden (inkomsten, uitgaven & diversen) en met respect voor mensen die werken, ondernemen en sparen”.
 

Los van de vraag in welke andere context dan een \”budgettaire discussie\” er sprake kan zijn van nieuwe taksen, blijkt dit ondertussen, een week na de bekendmaking van het akkoord, allesbehalve het geval.

 

Er komt een hele rist nieuwe taksen af op de burger. Hieronder een overzicht van de nieuwe belastingen die al bekend zijn:

 

Het akkoord zelf bepaalt dat er een nationale digitale taks op tech- en e-commercebedrijven komt, in elk geval vanaf 2023, ook als hierover geen Europees akkoord kan worden gevonden. Het is evident dat dit aan de consument wordt doorgerekend. Een duurder Netflix – abonnement dus.

 

Voorts komt er ook een “minimumbelasting voor multinationals”. Het is nog onduidelijk hoe België dit precies zal waarmaken, want hierover lopen onderhandelingen op OESO-niveau, maar niettemin werd er al 300 miljoen euro in de begroting voor ingeschreven. Volgens een experte zal dit de Belgische fiscaliteit nog complexer maken dan ze al is. Fundamenteel is het allesbehalve wat ons land aantrekkelijker zal maken als investeringslocatie. 

 

Ook is de nieuwe regering dolenthousiast over nieuwe, protectionistische initiatieven op Europees niveau, zoals een \”carbontaks\”. Dat dit de handelsbetrekkingen met andere delen van de wereld dreigt te schaden voor een economie die zeer sterk afhankelijk is van internationale handel is blijkbaar van geen tel. Ook wordt het afsluiten van internationale verdragen onderworpen aan allerlei politieke voorwaarden. Het afschaffen van bestaande importtaksen is dus ook niet onmiddellijk een grote zorg.

 

Daarbovenop komt een ‘forse verhoging van de accijnzen en btw op tabak en sigaretten’, wat in 2021 alleen al 200 miljoen euro moet opbrengen. De huidige coalitie schijnt allesbehalve op de hoogte van de ervaring in 2017, waarbij hogere accijnzen op tabak voor lagere inkomsten zorgden. Arthur Laffer? Nooit van gehoord. 

 

Last but not least wordt het ook duidelijk dat vermogens extra worden belast, dit in de EU-lidstaat met de tweede hoogste impliciete belastingdruk op kapitaal, die oploopt tot 40 procent. Dat is dus geld waar al heel wat taksen op zijn betaald, in het land met zowat de hoogste belastingsdruk op de actieve bevolking ter wereld.

 

Nadat Open VLD en PS elkaar wat tegenspraken over wat er precies is beslist, blijkt nu dat het gaat om een nieuwe poging tot invoering van een effectentaks, nadat een eerste versie door het Grondwettelijk Hof is vernietigd. Die zou wel pas gelden vanaf 1 miljoen euro, en niet vanaf 500.000 euro, wat het tarief was van de regering-Michel, een toegeving toen aan CD&V.

 

Zorgwekkend is dat om de toets van het Grondwettelijk Hof te doorstaan, volgens de sherpa\’s van Vivaldi tegen De Tijd, die effectentaks niet beperkt kan worden tot aandelen aan toonder. Dat zou dus betekenen dat zelfstandigen die hun zaak verkopen zwaar worden getroffen. Men moet weten dat zo\’n effectentaks bovenop de bestaande beurstaks komt, terwijl die in België al bij de hoogste ter wereld is. 

 

Ondertussen stijgen de grensbedragen voor belastingverminderingen de komende jaren niet, wat effectief een verhoging van de lasten op arbeid inhoudt. Tegelijk blijf de de belastingvermindering voor langdurig werklozen wel geïndexeerd, wat tot een de verhoging van de werkloosheidsval leidt. Moeder, waarom werken wij?

 

Dit allemaal terwijl we nog geen begrotingscontrole hebben gehad. Die komt er aan in de lente. Ooit beloofde George Bush Senior, voor hij Amerikaans President werd: \”Read my lips. No new taxes\”. Hij brak zijn belofte echter, wat gezien wordt als één van de redenen waarom hij niet werd herkozen. Het moge een wijze les zijn voor de politieke partijen die hierin meegaan en weigeren te doen wat eindelijk nodig is in een land met meer dan 50 procent overheidsbeslag: grootscheepse besparingen.