Malinvestment.

Malinvestment of vrij vertaalt, slechte investering. Malinvestment staat voor het uitvoeren van een slechte investering uitgelokt door een kunstmatig lage rente. Het inzicht van malinvestment wordt ons aangereikt door de Oostenrijkse school. De huidige rente, de kostprijs van kapitaal wordt, helaas, door de overheid bepaald en staat abnormaal laag. De lage rente benadeelt spaarders en maakt investeerders roekeloos. Een zeer lage rente elimineert de kostprijs van kapitaal en maakt dat de investeerder zijn/haar beslissing minder gefundeerd zal maken. Vergelijk het met de veronderstelling dat de kostprijs van arbeid bijna nul zou zijn, de investeerder zou gelijk wie aanwerven en foute aanwervingen doen. In een prijs zit erg veel informatie en is een baken voor gefundeerde beslissingen. Een kunstmatig lage rente zaait een geheel aan slechte investeringen, die eerst een boost aan de economie geven en daarna zal deze boost barsten en leiden tot een economische neergang (boom bust cycle). Of hoe de overheid door de manipulatie van de kostprijs van kapitaal opzettelijk een (ongezonde) economische hoogconjunctuur creëert en daarna een recessie of erger nog een depressie veroorzaakt. Via de centrale bank bepaalt de overheid de kostprijs van kapitaal, het is alsof de overheid de productie van bv brood, auto\’s of elektriciteit zou bepalen, gewoon te gek voor woorden. Het is de vrije markt (= de mensen) die best weet wat er nodig is. De overheid kan onmogelijk weten wat miljoenen consumenten echt nodig hebben, een overheid kan onmogelijk over voldoende informatie beschikken om een correct economisch beleid te voeren.

Van uit Keynesiaans/socialistisch standpunt is de bovenstaande mening vloeken in de kerk/moskee. Ter linker zijde zal men blijven ijveren voor meer overheidsinterventie want men gelooft nu eenmaal dat de elite het beter weet dan de bevolking/vrije markt. Wanneer een bepaald punt van overheidsinterventie wordt overschreden, wat nu het geval is, zal de roep om nog meer overheidsinterventie luider worden, logisch want er komen steeds meer problemen aan de oppervlakte. Het is een vicieuze cirkel waar de overheid (goed bedoeld) steeds meer problemen zal veroorzaken tot alles instort zoals we al hebben gezien in het socialistisch Oost-Europa.

Covid bracht ons in Europa op een hellend vlak waar ook liberalen onder alles steunwieltjes zetten. Vandaag steun en cadeautjes uitdelen (malinvestment) zal ons morgen met een kater doen opstaan.
Wees deze kater te snel af, haal uw geld van de bank af en koop goud en zilver.