Moeten er nog zonnepanelen zijn ?

De titel is een allusie op de uitdrukking \”moet er nog zand zijn\”, m.a.w is het nog niet duidelijk genoeg ?

Recent heeft het grondwettelijk hof de regeling vernietigd waarbij de eigenaars van zonnepanelen nog 15 jaar het systeem van de terugdraaiende teller mogen gebruiken. Vele honderdduizenden Vlaamse gezinnen die geïnvesteerd hebben in zonnepanelen zijn nu de dupe van de beslissing van het grondwettelijk hof. Hun investering is  minder rendabel. Nochtans had voormalig minister Tommelein stellig beloofd dat de eigenaars van zonnepanelen op hun beide oren konden slapen. Niet dus. De Vlaamse regering komt haar belofte van extra rendement voor de eigenaar van zonnepanelen niet na. Noem het woordbreuk of contractbreuk, het vertrouwen is geschonden. Nu gaat de Vlaamse regering nog snel een alternatieve vergoeding uitwerken, een doekje voor het bloeden.

En trouwens, waarom moet iedere belastingbetaler solidair zijn met de eigenaar van zonnepanelen ?

Van uit het standpunt van de \”Oostenrijkse School\” stond het in de sterren geschreven dat ook dat dossier ging mislopen. Een overheid moet zich concentreren op haar kerntaken en de tussenkomt in de  productie van energie is daar zeker niet bij.  De productie en transport zijn te belangrijk om aan politici over te laten. Net zoals de overheid niet aanwezig moet zijn in het kapitaal van Bpost en Proximus.

Talloze gemeenten hebben handen vol geld verloren bij het omvallen van Dexia.

Een overheid kan niet van alle markten thuis zijn en moet zich op haar kerntaken focussen en dat is de eerste plaats veiligheid, maar ook dat mislukt grondig.

Vroeg of laat zal het overheidsbedrijf Fluxys (verdeling van aardgas) ook ten onder gaan want aardgas is een eindige energiedrager. Opnieuw zijn veel steden en gemeenten aandeelhouder bij Fluxys…

Om terug te keren naar de woordbreuk van de Vlaamse overheid.

Opgelet voor de mensen die meedoen aan pensioensparen en andere producten die genieten van een gunstig fiscaal regime, ook daar kan er plots woordbreuk optreden en dan gaat over héél veel geld. Elke overheid gaat tot het uiterste om te overleven en dat zullen we steeds meer en meer voelen.

Misschien hebben de Vlamingen nog geen slaag genoeg gekregen van hun overheden.