Hogere inflatie komt er aan

Vanuit het standpunt van de Oostenrijks school ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijkse_school ) wordt inflatie gecreëerd door een stijgende geldmassa.

Praktisch komt het op neer dat er steeds meer geld beschikbaar ( centrale banken drukken geld bij ) is voor een gelijkblijvend aanbod van goederen en diensten op de vrije markt. Het geheel aan goederen en diensten aanwezig op de private markt is een soort van spons die de stijgende geldmassa in zich opneemt. Dit wordt vertaald in stijgende prijzen.

Andere economische scholen zien inflatie vaak anders en verwijzen naar stijgende lonen en stijgende grondstofprijzen maar gaan nooit echt naar de bron van inflatie kijken. Het is zonder meer duidelijk dat inflatie een monetaire oorzaak heeft.

Een algemene stijging van de prijzen kan enkel voorvallen wanneer er meer geld beschikbaar.

Los daarvan kan een vraag- of aanbodschok tijdelijk de evenwichtsprijs van een goed of dienst beïnvloeden.

Bijgevolg is inflatie ook een collectieve verarming voor alle mensen die geld aanhouden onder welke vorm dan ook.

Doelbewust maakt de overheid de spaarders armer, niet alleen door het bijdrukken van geld maar ook door het beleid van de nul-rente. De overheid duwt zichzelf en ons allemaal naar armoede en naar de schuldslavernij. Sparen wordt ontmoedigd ten voordele van het aangaan van schulden.

Het Keynesiaans systeem is een hels systeem dat vroeg of laat in een tranendal zal uitmonden.

In een vrije maatschappij, m.a.w in een kapitalistisch systeem houdt de overheid zich volkomen afzijdig van het bijdrukken van geld en het bepalen van de rente. Vandaag is overheid is een ondoelmatige kolos die voortdurend struikelstenen opwerpt. Het is duidelijk dat de komende maanden er een inflatiegolf op ons zal afkomen  want er werd en wordt extreem veel geld bijgedrukt.

En paradoxaal genoeg voedt het systeem zichzelf. Bij hogere prijzen vragen vakbonden meer overheidstussenkomsten wat op haar beurt de vrije markt verder frustreert.

Lagere prijzen, welvaart enz… bekom je juist door voldoende concurrentie toe te laten en een kleinere overheid. Maar bij zo\’n situatie zouden o.a vakbonden hun invloed/belang/relevantie verliezen.

Mensen, ruil uw papier geld om voor goud en zilver.