\’Dragflatie\’ is het nieuwe toverwoord, opletten als de Fed de rente verhoogt richting 1,5%

 

De Federal Reserve wordt geconfronteerd met de grootste inflatiedreiging sinds de jaren tachtig en de druk op het Federal Open Market Committee (FOMC) neemt zienderogen toe. Die druk heeft niet langer alleen betrekking op het afbouwen van de activa-aankopen, maar ook op het verhogen van de rentetarieven. Gerald Celente, uitgever van The Trends Journal vreest dat als het kunstmatig laag rentebeleid wordt stopgezet een ramp de wereldwijde financiële markten op hun kop zou zetten.

\”Als de Amerikaanse centrale bank het menens is dat wat het verhogen van de rente betreft, zullen de financiële markten een klap van jewelste krijgen\”, aldus Celente. \”Ik geloof dat de Fed eerder vroeger dan later, meer bepaald in januari of februari, voor het eerst haar basisrente zal verhogen en ze gaan dat vervolgens stap voor stap verder doen. Ik denk dat we 2022 nog zonder veel kleerscheuren zullen doorkomen. Dat wordt echter anders zodra de Fed de rente verhoogt tot 1,5%. Dat wordt het einde, waarmee ik doel op een ineenstorting van risicovolle activa zoals aandelen.\”

De Fed is begonnen de aankopen van staatsobligaties en door hypotheken gedekte effecten in november af te bouwen, maar heeft nog geen tijdlijn aangekondigd voor het verhogen van de Fed Funds-rente. Fed-voorzitter Jerome Powell geeft aan dat volledige werkgelegenheid een voorwaarde is om de rente op te trekken. Celente merkte op dat de economische groei waarschijnlijk ook in aanzienlijk mate zal vertragen en dat we een periode van \”dragflatie\” ingaan, een term die hij gebruikt om een ​​situatie te beschrijven die nog erger is dan stagflatie.

\”Alle ontelbare biljoenen dollars die ze in de economie hebben gepompt om deze kunstmatig op te drijven, stuwt de inflatie op\”, zei hij. \”Dragflatie is daar het gevolg van zijn, het zal geen stagnerende economie of stagflatie zijn wat ons te wachten staat. Dragflatie betekent een situatie waarin de economie naar beneden gaat terwijl de inflatie blijft stijgen.\” Beleggers mogen volgens Celente opnieuw kijken naar edelmetalen, de prijzen voor zowel goud als zilver zien er aantrekkelijk uit op het huidige niveau.