De wachtrij

De wat oudere lezers zullen zich nog ongetwijfeld  herinneren hoe, toen in Oost-Europa de communisten aan de macht waren, consumenten in een wachtrij stonden voor boter, melk of andere voedingsmiddelen. De wachtrij is het resultaat van een planeconomie, een overheid die zich zo ver in het economisch proces waagt dat er problemen ontstaan. Van uit communistisch standpunt was deze situatie niet meer dan normaal, want het is de overheid die alles moet regelen. De vieze vuile vrije markt moet worden gemuilkorfd. De overheidsinmenging werd zodanig groot dat het systeem is ingestort. De rest is geschiedenis.
Moraal van het verhaal, de overheid is een slechte beheerder en in België is dat niet anders. Bij ons zijn de wachtrijen niet zichtbaar, maar ze zijn er zeker en vast. Een wachtrij voor een sociale woning, een wachtrij om een specialist te raadplegen. Een wachtrij om een bouwvergunning te krijgen, een wachtrij om een assistentiewoning te krijgen, een wachtrij indien u proces aanspant, enz…
België heeft zichzelf vastgereden en heeft een te omvangrijke overheid gecreëerd. Indien u geen last zou hebben van de wachtrij zijn er volgende zaken die mislopen door een te omvangrijke overheid. De stiptheid van de treinen, stijgende criminaliteit, stijgende overheidsschuld, stijgende belastingen, dalende kwaliteit in het onderwijs enz…
Ook mensen die tegen de vrije markt en kapitalisme zijn, moeten toch vaststellen dat, zeker in België, we vroeg of laat ons model gaan moeten veranderen. Moeten wij als burger echt belasting betalen om een programma als Blokken van Ben Crabbé te zien ? Als klap op de vuurpijl nog dit. Heden is er een debat rond het al dan niet verder zetten van de kerncentrales,. Voor de groenen moet kernenergie er uit. Opnieuw zal blijken dat de overheid zich niet te moeien heeft met de productie van energie. Vroeg of laat zal ook dat dossier uitmonden in fors hogere prijzen of een te kort aan electriciteit. Gelukkig dat de overheid geen voedselproducent is of we zouden allemaal honger en dorst lijden. U had het waarschijnlijk al gemerkt…. in de sector van voedselproductie en distributie is de overheid geen dominante speler en daar loopt het best goed.