De federale begroting ontspoort volledig

In De Standaard van 14/11/2020 windt de staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) er geen doekjes om. De federale begroting ontspoort volledig. Cumulatief zal het tekort op de federale begroting de komende 5 jaar, maar liefst 100 miljard eur bedragen. Om het getal van 100 miljard eur in perspectief te plaatsen, de totale federale overheidsschuld bedraagt heden ongeveer 485 miljard eur. Dus, in 190 jaar heeft België een staatsschuld van 485 miljard eur opgebouwd, dan zal de federale regering er in 5 jaar, 100 miljard eur aan toevoegen. Voor wie nu nog zou twijfelen, we hebben een volledig linkse potverteer regering aan de macht in België.
De voorstanders van het maken van schulden, opperen dat we met het maken van schulden de bevolking en de economie redden. Van uit het standpunt van de Oostenrijkse school is dat hallucinant. Een overheid beschikt over onvoldoende gegevens om correct te weten, wie wat en hoeveel geld nodig heeft, enkel de vrije markt heeft deze kennis in huis. In concreto wordt de overheid herleid tot een enorme herverdelingsmachine die maar luk raak geld (schulden) uitdeelt. Milton Friedman heeft het reeds gezegd, \”laat politici de Sahara beheren, en er zal een tekort aan zand zijn\”.
Wat gevolg zal zijn van deze roekeloze politiek van potverteren is dat we allemaal schuldslaven zullen zijn. Bovendien kan je geen gezonde economie hebben met een enorme schuldenberg, cfr Griekenland.
De toekomst zal ons tonen dat het Westen en zeker de huidige regering een foute beleidskeuze heeft gemaakt door alles en iedereen zo maar te ondersteunen. Bovendien spelen de vakbonden gretig in op het heersende sentiment om loonsverhogingen af te dwingen in de zorgsector. De loonsverhogingen in de zorgsector zijn emotioneel te verantwoorden, maar niet rationeel.
Wie beweert dat een stijgende staatsschuld op zich geen probleem vormt omdat de rente laag is, is een demagoog. Bij de minste rentestijging wordt de rente over de overheidsschuld onbetaalbaar, want een overheid moet continu lenen.
Pak uw biezen en verlaat het systeem en ruil papiergeld (schuld) om voor goud en zilver (echt geld).
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201113_97885080