Goldman verlaagt groeiprognoses voor de Amerikaanse economie

\"\"

Goldman Sachs heeft zijn economische groeiprognoses voor de VS verlaagd nadat senator Joe Manchin uit West Virginia het bestedingsplan van $ 2 biljoen van president Biden verwierp. Goldman zei na de verklaring van Manchin dat het de verwachting zal wegnemen dat Build Back Better wet zal worden. De bank verlaagde voor het eerste kwartaal van 2022 haar bbp-groeiprognose van 3% naar 2%.

De economen van de bank verlaagden tevens de prognose van 3,5% naar 3% voor het tweede kwartaal en van 3% naar 2,75% voor het derde kwartaal. Goldman wees specifiek op het ontbreken van meer informatie over de andere nieuwe uitgaven en investeringen die waren voorzien. Goldman herhaalde dat de komende inflatierapporten waarschijnlijk niet zullen helpen het tij terug te draaien ten gunste van Build Back Better.

In een rapport stelde Goldman duidelijk orde op zaken: \”Met een CPI die de komende maanden in onze prognose zelfs 7% bereikt voordat deze begint te dalen, zullen de zorgen over de inflatie die senator Manchin en anderen al hebben geuit, waarschijnlijk aanhouden, wat de doorgang van het Build Back Better plan bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt.\” Manchin gelooft met andere woorden dat Biden zijn plannen daarover mag begraven.

Maar dit is niet alles, de groei van de Amerikaanse economie wordt ook uit een andere hoek bedreigd. De ommicron-variant zal waarschijnlijk ook de politieke aandacht verleggen naar virus gerelateerde kwesties en weg van hervormingen op de lange termijn. Daardoor dreigt Build Back Better naar de achtergrond verdrongen te worden en dat is in geen geval goed nieuws voor de Amerikaanse economie.