Olie- en gasvondsten op laagste niveau sinds 1946

\"\"

Olie- en gasbedrijven beleefden in 2021 hun slechtste jaar in decennia wat betreft nieuwe ontdekkingen van fossiele brandstoffen, dit terwijl de reserves zienderogen slinken. De olie- en gasindustrie lag half december op schema om tegen eind 2021 slechts 4,7 miljard vaten olie-equivalent (boe) te ontdekken, de slechtste prestatie in 75 jaar. Dit cijfer werd vooropgesteld door het onderzoeksbureau Rystad Energy.

Historisch gezien hebben grote ontdekkingen gezorgd voor de meeste nieuwe olie- en gasreserves in de wereld. Wereldwijd is 40% van alle ooit ontdekte aardolie gevonden in 900 olie- en gasvelden. Maar de industrie heeft dit jaar weinig van dergelijke grote ontdekkingen gedaan. De verhouding tussen bewezen reserves en productie , een maatstaf voor hoeveel winbare olie er nog in de grond zit ten opzichte van de jaarproductie, staat nu op het laagste niveau sinds 2011.

De productie van bestaande putten neemt natuurlijk elk jaar af, dus de industrie moet voortdurend nieuwe velden aanboren om gelijke tred te houden met de vraag. Het International Energy Agency schat dat de wereldwijde olieproductie met ongeveer 7% per jaar daalt zonder investeringen in bestaande velden. Toch is geld om te herinvesteren in nieuw aanbod schaars. Sinds het midden van de jaren 2010 hebben Amerikaanse olie- en gasbedrijven hun kapitaaluitgaven teruggeschroefd naarmate hun aandelenkoersen kelderden.

Tijdens de pandemie hebben bedrijven de exploratiebudgetten nog verder verlaagd om de schulden af ​​te bouwen, dividenden uit te betalen en de enorme verliezen op te vangen die het gevolg waren van een Amerikaanse fracking-hausse die geen winst opleverde maar wel grote bedragen aan investeringen opslorpte. Volgens het American Petroleum Institute (API) bewoog de sector zich gedurende 2020 in een overlevingsmodus, waardoor de investeringen werden verminderd om overeen te stemmen met de lage kasstromen tijdens de Covid-19-recessie van 2020.

In 2020 daalden de investeringen van de industrie met $ 145 miljard, waardoor ze op ongeveer de helft van het niveau van 2014 bleven. Die investeringen bleven bovendien op een vergelijkbaar niveau in 2021. Het OPEC+-blok van olieproducerende landen heeft ook bewezen ongedisciplineerd te zijn in het inperken van de productie. Het slinkende aanbod aan olie botst met de stijgende vraag, waardoor de prijzen alleen maar kunnen stijgen.

Volgens API kan de komende 2 jaar bijna alle reserve olieproductiecapaciteit van de wereld nodig zijn, aangezien de vraag boven het pre-pandemische niveau stijgt. Veel kapitaal dat kan aangewend worden om te investeren, gaat momenteel naar de aandeelhouders. Olie- en gasbedrijven betalen dividenden die ongeveer 3x zo hoog zijn als het gemiddelde van de S&P 500-bedrijven. \”De oliebedrijven worden meer gerund om de aandeelhouders te plezieren dan om groei te genereren\”, zegt Peter McNally van het financiële onderzoeksbureau Third Bridge.

Het is niet duidelijk dat nieuwe olie- en gasexploratie het typische rendement zal opleveren, gezien de wereldwijde druk om klimaatverandering tegen te gaan door de economie koolstofarm te maken. Het Internationaal Energieagentschap heeft in mei met veel bombarie gesteld dat alle investeringen in nieuwe olie- en gasvelden in 2021 moeten stoppen als de wereld het voornemen ernstig wil nemen om tegen 2050 netto nul-emissies te bereiken. Tegen die achtergrond valt de stijging van de olieprijzen moeilijk af te remmen.