Zal de Fed haar basisrente al in maart verhogen?

\"\"

De verwachting dat de Federal Reserve sneller dan verwacht haar basisrente zal verhogen, weegt momenteel op de goudprijs. Nu de Fed al in maart met renteverhogingen wil beginnen en dit jaar minstens drie en mogelijk zelfs vier renteverhogingen plant, staat de goudprijs wat onder druk. Sinds 1 januari is er sprake van een daling met 1,6%. Chris Louney, vice-president van Global Commodity Strategy van RBC Capital Markets vreest dat het rentescenario nog geruime tijd op de goudprijs kan wegen.

\”We zien inderdaad minimaal drie renteverhogingen in 2022, met een relatief grote kans op een vierde. De inflatie zal hoog zijn en de deur staat zodoende open voor een eerste verhoging in maart. Er is zeker voldoende inflatie om een dergelijk scenario te rechtvaardigen. Powell heeft de Amerikaanse economie beschreven als veel sterker nu en dichter bij volledige werkgelegenheid\”, zei Louney. \”Dat past bij het uitzicht op minimaal drie renteverhogingen voor 2022. Een vooruitzicht dat de beleggers weg houdt van goud.\”

Een van de grootste obstakels voor de goudprijs in 2021 was een gebrek aan interesse van beleggers. En voordat de goudprijs aanzienlijk hoger mag gaan, zal dat moeten veranderen, voegde Louney eraan toe. \”Als de naald van beleggersinteresse zou bewegen in de richting van het goud, vanwege ofwel de verslechterende economische omgeving ofwel COVID of ofwel zwakkere prestaties van de beurs op Wall Street, zou dat de interesse voor goud doen toenemen\”, zei hij.

\”In 2021 was de belangrijkste remmende factor het gebrek aan interesse van beleggers. En dat ondanks dat we ons in een van de meest inflatoire omgevingen in de recente geschiedenis bevinden. Als je iemand drie jaar geleden zou vertellen dat we 5% inflatie zouden hebben en goud niet als je zoveel doet, zouden ze je niet geloofd hebben.\” Goud sloot het jaar 2021 af met een daling van 3,6%, de slechtste prestatie sinds 2015.

De activiteit in de door goud gedekte op de beurs verhandelde producten, zeg maar de ETF’s, was het beste en meest relevante voorbeeld van de desinteresse voor goud. \”Die interesse is behoorlijk gedaald. En dat in een omgeving waarin iedereen het over inflatie heeft. Het feit dat we geen instroom in door goud gedekte ETF\’s hebben gezien, wijst op een gebrek aan interesse bij beleggers\”, zegt Louney. zei.

Mensen hebben hun geld elders aan het werk gezet, waarbij goud ook niet als \”goedkoop\” wordt beschouwd. Goudconsumenten en particuliere beleggers zijn prijsgevoeliger als het gaat om kopen. En het is niet zo dat goud in de loop van 2021 op geen enkele manier ongelooflijk goedkoop is geworden\”, merkte Louney op. De kans is groot dat goud in 2022 een zeer vergelijkbare prijsevolutie zal zien te geven als in 2021, aldus nog Louney.

\”Geen van de krachten die in de loop van vorig jaar een rol hebben gespeeld, is fundamenteel veranderd. Dus 2022 zal in veel opzichten lijken op 2021\”, zei hij. \”Ik denk niet dat er genoeg onderstroom van inflatie is om het tij echt te keren, tenzij er echt een grote verandering opduikt in de macro-economische vooruitzichten. Maar daar valt voorlopig niet veel van te merken. En dus denk ik dat het goud zich voorlopig gedeisd zal houden.\” Maar Louney beschikt uiteraard niet over een glazen bol. De kans bestaat dus dat de goudmarkt in de loop van 2022 in een richting zal evolueren waar hij in de verste verte geen rekening mee heeft gehouden.