Robert Kiyosaki: het kaartenhuis gaat instorten, koop nu fysiek goud!

\"\"

De laatste jaren wordt er vaak van fiat geld gesproken, waarbij wordt verwezen naar het geld waar we dagelijks mee omgaan. Dat geld wordt eigenlijk door niets gedekt, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Vroeger werd het geld in omloop gedekt door goud opgeslagen in de kluizen van de centrale banken, maar dat is al lang verleden tijd. Sinds de jaren 70 van vorige eeuw is de dekking van ons geld door goud weggevallen.

Dat heeft uiteraard grote gevolgen. Simpel gezegd: het geld heeft geen echte waarde. In plaats daarvan wordt de waarde ervan geboren uit het vertrouwen (of omgekeerd: het wantrouwen) dat men heeft in de regering die het uitgeeft en in de bredere nationale economie. En in tijden van zekerheid waarin het vertrouwen in de overheid groot is, voldoet fiat geld min of meer aan de behoeften van het financiële systeem.

Wanneer het \’kaartenhuis\’, zoals Robert Kiyosaki het scherp stelt, echter instort in ongekende economische tijden, moeten we heroverwegen hoe we onze rijkdom opslaan. De recente inflatiestijging is slechts de laatste alarmbel in een reeks waarschuwingen die op een economische ineenstorting kunnen wijzen. Kiyosaki waarschuwt dat de acties van de regeringen van vandaag – zoals het besteden van 16% van het wereldwijde BBP aan de pandemie en het massaal drukken van geld – kunnen leiden tot een crash die zo groot is dat zelfs de dollar als waardeloos wordt beschouwd.

Voor degenen zoals Kiyosaki die het vertrouwen in traditionele valuta hebben verloren, zijn er een aantal manieren om rijkdom op te slaan. Het betreft manieren die onafhankelijk zijn van een centrale bank en die kunnen helpen de impact van een dreigende economische crash te verzachten. Investeren in onroerend goed en cryptocurrencies zijn stappen in de goede richting, maar de boodschap van Robert Kiyosaki is duidelijk: koop goud en zilver, koop er veel van en koop het nu!

In lijn met zijn gebrek aan vertrouwen in de papiermarkten, adviseert hij beleggers af te stappen van alle goud- en zilverderivaten, of het nu gaat om futures of ETF\’s, omdat deze vatbaar zijn voor manipulatie. Wat van vitaal belang is, beweert hij, is om fysiek goud en zilver in troy ounces te kopen. Goud is niet alleen een favoriete afdekking tegen marktturbulentie vanwege zijn onwankelbare waarde, maar wanneer de waarde van valuta in twijfel wordt getrokken wenden mensen zich tot materiële activa – vaak in de vorm van grondstoffen vanwege hun inherente reële waarde.

Mogelijk heeft Kiyosaki inderdaad gelijk en wordt het inderdaad (hoog) tijd dat de man in de straat de edele metalen opnieuw gaat gebruiken als waardeopslag. Hoewel niemand (gelukkig?) weet welke economische problemen ons te wachten staan, is één ding duidelijk: goud zal altijd universeel gewaardeerd worden en biedt dus een bron van stabiliteit en bescherming tegen eventuele turbulenties.