Zullen renteverhogingen door de Fed de beurskoersen doen crashen?

\"\"

Nu de Federal Reserve vrijwel zeker zal beginnen met het verhogen van de rente in maart, hebben marktvoorspellers de beleggers proberen gerust te stellen door aan te tonen dat de geschiedenis aangeeft dat aandelen het doorgaans goed doen wanneer de beleidsmakers beginnen aan een cyclus van verkrapping van het monetaire beleid. Het blijkt dat wanneer de Fed snel overgaat tot het verhogen van de rente, zoals ze heeft aangegeven dat ze bereid is te doen in een strijd om de inflatie in de VS die op haar hoogste punt staat sinds het begin van de jaren tachtig, dit de beursprestaties helemaal niet hoeft te schaden.

Ed Clissold, hoofdstrateeg Amerikaanse beurzen bij Ned Davis Research, zei daarover het volgende. \”Het is duidelijk dat het de taak van de Fed is om, wanneer ze de rente beginnen te verhogen, de punch weg te nemen voordat het feest op de beurs te luidruchtig wordt\”. Of met andere woorden: beleggers in aandelen stellen het wel degelijk op prijs dat de centrale bank tussenbeide komt om te voorkomen dat de situatie op de beurs volledig uit de hand loopt.

Ed Clissold en Thanh Nguyen, senior kwantitatieve analist van NDR, hebben het verschil tussen marktprestaties in \”snelle\” versus \”langzame\” cycli beschreven in een recent verschenen rapport. Ze ontdekten dat de S&P 500 in het jaar na de initiële renteverhoging met gemiddeld 10,5% steeg in langzame cycli, tegenover een gemiddelde daling van 2,7% in een snelle. Na de voorafgaande stijging moet een dergelijke beperkte daling zeker geen ramp worden genoemd. De mediane winst tijdens het eerste jaar van een langzame cyclus was 13,4% versus 2,4% voor snelle cycli. De mediane maximale afname in langzame cycli was 11%, vergeleken met 12,1% voor snelle cycli.