Overheden worden wereldwijd met dilemma geconfronteerd en Poetin heeft de situatie alleen maar erger gemaakt

\"\"

Een woensdag gepubliceerde studie door het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek bevestigde het \”dilemma\” waarmee de overheden worden geconfronteerd. Hoewel renteverhogingen de inflatie kunnen terug dringen, zouden ze ook op de industrie wegen en de werkloosheid doen toenemen, aldus het rapport.

Een strakker monetair beleid zou volgens het rapport de binnenlandse energieprijzen doen dalen door de euro te laten appreciëren, waardoor de kosten van olie-import zouden dalen. Maar om dit resultaat te bereiken, zou de ECB de rente dit jaar met meer dan 50 basispunten moeten verhogen en dat lijkt toch wat te veel van het goede als we sommige economen mogen geloven.

Een verhoging van een half punt zou de depositorente van de ECB nochtans  alleen maar terugbrengen naar nul. Sommige economen benadrukken dat een dergelijk proces deel uitmaakt van een normalisering, in plaats van een verkrapping van het monetaire beleid. Dit in combinatie met het stopzetten van de grootschalige activa-aankopen.

Centrale bankier Fabio Panetta zei dat de ECB niet zal aarzelen om in te grijpen als de aanbodschok ertoe leidt dat de inflatieverwachtingen uit de hand lopen of als de lonen buitensporig stijgen. Hij klonk echter sceptisch over het feit dat een dergelijk scenario zich zou voordoen.

\”We zien vandaag geen bewijs van dergelijke tweede-ronde-effecten\”, zei Panetta. \”En ze zullen er misschien ook niet komen, gezien onze inzet om prijsstabiliteit te behouden, wat helpt bij het verankeren van inflatieverwachtingen. Daarbij wordt ook een rol gespeeld door de uitzonderlijke mate van onzekerheid waarmee we vandaag worden geconfronteerd die werknemers ertoe kan aanzetten om baanzekerheid voorrang te geven boven loonsverhogingen.\” Maar niettemin: de overheden worden wereldwijd met dilemma geconfronteerd en Poetin heeft met zijn inval in het buurland de situatie nog erger gemaakt