Argentinië verhoogt de belangrijkste rente naar 47% nu de inflatie het hoogste punt in 20 jaar bereikt

\"\"

De centrale bank van Argentinië verhoogde de rente voor de vierde keer dit jaar nadat eerder de inflatiegegevens lieten zien dat de prijzen aan het snelste tempo op maandbasis in 20 jaar zijn gestegen.

De monetaire autoriteit verhoogde haar benchmark Leliq-rente met 250 basispunten tot 47%, volgens een woensdagavond verspreide verklaring. De renteverhoging verhoogt uiteraard ook de effectieve jaarlijkse rente tot 58,7%, waarmee deze boven boven de huidige jaarlijkse inflatie van 55,1% komt. Of met andere woorden: de benchmark rente ligt 3,6% boven het inflatieniveau.

Ambtenaren van de centrale bank verhoogden de rente nadat het bureau voor de statistiek gegevens had gepubliceerd waaruit bleek dat de prijzen in maart met 6,7% stegen, het hoogste maandelijkse tempo sinds 2002.

De sterke stijging van de internationale voedsel- en energieprijzen als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne in combinatie met lokale factoren, zoals een stijging van de brandstofprijs en een versneld tempo van devaluatie van de officiële peso, leidden in maart tot een forsere inflatie.

Argentinië verhoogt ook de rente om te voldoen aan de overeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds ter waarde van $ 44 miljard, waarin de regering wordt opgeroepen de rentetarieven, gemeten aan de hand van de effectieve jaarlijkse rente, boven de inflatie te houden.