Amerikaanse schatkist leent $ 2,27 biljoen over een periode van 12 maanden

\"\"

De Amerikaanse schatkist had in maart een begrotingstekort van 193 miljard dollar en daarmee werd het 12-maandsgemiddelde van $ 144 miljard overschreden. In het afgelopen jaar heeft die schatkist fors meer belastingen geïnd die hebben bijgedragen aan het ondersteunen van het uitdijende federale tekort. Helaas zijn de uitgaven zo hoog geweest dat de extra inkomsten niet veel uitstel gaven, waardoor de VS-schatkist de afgelopen 12 maanden in totaal $ 2,27 biljoen heeft moeten lenen.

April brengt over het algemeen een stijging van de belastinginkomsten in de VS met zich mee, aangezien 15 april de deadline voor belastingaangifte is. Het zal interessant zijn om te zien of de hierboven geschetste trend standhoudt of dat de uitgaven opnieuw de inkomsten overstijgen. Gezien de enorme achterstand kan het enkele maanden duren voordat de gegevens zijn weggewerkt.

Het deficiet mag in geen geval onderschat worden. Het tekort vertegenwoordigde namelijk 37,7% van de totale uitgaven, wat betekent dat de inkomsten slechts 62,3% van de totale uitgaven dekten.

De rente op de schulden is met $ 12 miljard gestegen of 38% vergeleken met maart vorig jaar. Op jaarbasis is dit is de snelst groeiende categorie van uitgaven. Naarmate de Covid-stimuleringsmaatregelen verder in het verleden vallen, blijven de uitgaven in verband met de pandemie op jaarbasis dalen. De uitgaven voor gezondheid en sociale zekerheid blijven echter onverminderd stijgen.

Terugkijken op de geschiedenis van de begroting tot 2007 laat zien hoe extreem de afgelopen twee jaar zijn geweest. De uitgaven zijn snel gedaald, terwijl de ontvangsten zijn blijven stijgen. Het is moeilijk voor te stellen dat deze trend zich zal voortzetten gezien een dreigende recessie en snel stijgende rentetarieven. Een recessie zou de inkomsten doen dalen en de uitgaven doen toenemen, terwijl stijgende tarieven de kosten van de federale schuld zullen verhogen. Waardoor het plaatje er plots veel slechter zou uitzien.