\”We worden geconfronteerd met de grootste crisis die het land ooit heeft gekend\”

\"\"

Duitsland wordt geconfronteerd met een ongekende crisis als gevolg van een mogelijke Russische stop op de invoer van aardgas die de welvaart zal uitwissen waaraan Duitsers gewend zijn geraakt, waarschuwde Rainer Dulger, hoofd van de Confederation of German Employers\’ Associations.

“We worden geconfronteerd met de grootste crisis die het land ooit heeft gekend. We moeten durven eerlijk zijn te en toegeven dat we een deel van onze welvaart dreigen te verliezen, de de welvaart die we al die jaren hebben gekend. De gevolgen van het gastekort mogen niet onderschat worden

Terwijl velen aandringen op meer overheidsinterventie om de Duitse economie te ondersteunen, stelt Dulger dat in het algemeen hoe minder interventies hoe beter is. Hij stelt dat als het om de economie gaat, particuliere bedrijven het altijd beter doen dan de overheid.

Wel geeft hij toe dat er bepaalde maatregelen moeten worden genomen om mensen en bedrijven in steeds meer gespannen economische situaties te ondersteunen.

\”Er moeten nu meer netto-inkomsten van wat iemand bruto op de rekening van de doorsnee burger komen\”, beweerde hij, waarbij hij benadrukte hoe belangrijk het is om het netto-inkomen van de burgers niet te verminderen en te zorgen voor een eerlijke herverdeling van de winsten die tijdens de crisis zijn gegenereerd.

Dulger is niet de enige die waarschuwt voor een crisis in Duitsland. Minister van Economische Zaken Robert Habeck waarschuwt voor een \”catastrofale winter\” die in het verschiet ligt vanwege de vrees voor gasvermindering in Rusland.

Volgens hem zal Duitsland een \”cruciale test ondergaan die we al lang niet meer hebben meegemaakt\”.

Andere experts voorspellen massale faillissementen, inflatie en energierantsoenering die \”schokgolven\” door de Duitse economie zullen sturen.

De Bavarian Business Association (VBW) waarschuwde dat maar liefst 5,6 miljoen banen in heel Duitsland verloren zouden kunnen gaan in het geval van een stopzetting van de gaslevering vanuit Rusland.

Volgens de berekeningen van de vereniging zou een Duitse boycot van Russisch gas ook de economische output van het land met 12,7 procent kunnen verminderen, met onmiddellijke stopzetting van de grondstof die met name de glas-, ijzer- en staalindustrie treft; de verliezen in deze sectoren zouden bijna 50 procent bedragen.

Dulger ziet als belangrijke oorzaak van de huidige situatie het gebrek aan zelfredzaamheid. Te lang had Duitsland iets genegeerd waar de voormalige Duitse bondskanselier Helmut Schmidt in de jaren zeventig voor waarschuwde.

Toen destijds de leveringen van gas aan Rusland begonnen, zei Schmidt: \”We kunnen het aardgas aanvaarden maar we mogen niet voor meer dan 30 procent afhankelijk zijn van Russisch gas.\” Die raad is dus in de wind geslagen, met alle gevolgen van dien.