Onhoudbare schuldenniveaus kunnen tot instorting Amerikaanse economie leiden

\"\"

Volgens de St. Louis Federal Reserve bedraagt de huidige schuldquote van de VS 125 procent. Onderzoek door bekende economen als Ken Rogoff en Carmen Reinhart suggereert dat een schuldquote van meer dan 90 procent een tragere economische groei veroorzaakt en een staatsschuldencrisis kan veroorzaken.

Max Borders, uitvoerend directeur van Social Evolution, maakt zich daar meer zorgen over. Hij zei dat de Amerikaanse economie een totale instorting zou kunnen ervaren vanwege de onhoudbare schuldenniveaus.

Hij zei dat preppers, mensen die zich voorbereiden op een extreme ineenstorting door voedsel, wapens en andere essentiële voorraden aan te leggen, naar zijn mening overschot van gelijk hebben.

\”Ik begin de preppers elke dag meer en meer te bewonderen\”, vertelde hij Makori op de FreedomFest 2022-conferentie in Las Vegas. \”Het enige dat ik zie dat een afschuwelijke stand van zaken voorspelt, is dat de grootste economische macht in de wereldschuld 125 procent van het BBP bedraagt.\”

Verwijzend naar recente gebeurtenissen in Sri Lanka, waarbij voedsel- en brandstoftekorten tot burgerlijke onrust leidden, zei Borders dat hij een soortgelijk lot voor de VS voorziet.

Borders staat sceptisch tegenover het vermogen van fiscaal en monetair beleid om problemen op te lossen en stelt dat de economie een complex ecosysteem is. Hij vergeleek economisch beleid met \”je hand in het Amazone-regenwoud of het Great Barrier Reef steken en die complexe systemen proberen te runnen… je kunt geen complex systeem runnen, repareren of ontwerpen.\”

Hij voegde eraan toe dat Amerikaanse burgers hand-outs (anders uitgedrukt: steunmaatregelen van de overheid) verwachten als de economie de mist in gaat, wat betekent dat het onwaarschijnlijk is dat de Amerikaanse schuldenlast zal worden afgebouwd. De Amerikanen verwachten telkens opnieuw dat de overheid hun te hulp zal sneller wanneer het misloopt. Op die manier wordt natuurlijk niets opgelost.