Verbeteringen in de toeleveringsketen zijn essentieel voor het bestrijden van inflatie

\"\"

Volgens onderzoek van de New York Federal Reserve Bank kan de inflatie aanzienlijk dalen zodra de toeleveringsketens weer op een normaler niveau werken.

De bank analyseerde wat de stijgende prijzen veroorzaakte tijdens het pandemietijdperk, waarbij de inflatie in 2021 aanzienlijk versnelde. Ze ontdekte dat, hoewel 60% van de stijging vraag gestuurd was, de rest afkomstig was van problemen aan de aanbodzijde. Het stelde vast dat zonder knelpunten in het aanbod de inflatie eind 2021 op jaarbasis maar 6% zou zijn geweest in plaats van 9%.

De studie voerde aan dat fiscale stimuleringsmaatregelen en andere geaggregeerde vraagfactoren de inflatie niet zo hoog zouden hebben gedreven zonder pandemie gerelateerde aanbodbeperkingen. Het rapport concludeerde dat het mogelijk is dat de versoepeling van die beperkingen op korte termijn een substantiële daling van de inflatie zal veroorzaken.

Het komt er volgens de New York Federal Reserve Bank de oorzaken van de inflatie te begrijpen. Het rapport merkte verder op dat het debat over de vraag of de Federal Reserve de inflatie kan verminderen zonder een recessie te veroorzaken de drijvende krachten achter de Amerikaanse inflatie moet ontwarren. Dat betekent dus concreet dat de problemen in de toeleveringsketen opgelost worden.