Europa flirt met recessieniveau

\"\"

De beleggers keken einde vorige week voornamelijk uit naar de publicatie van de notulen van de ECB-vergadering van juli. Daaruit bleek dat de recente renteverhoging met 50 in plaats van 25 basispunten door een zeer groot aantal leden werd gesteund, omwille van de signaalfunctie. De verslechterende inflatievooruitzichten maken daarom dat de centrale bankiers ook de komende beleidsvergaderingen niet zullen aarzelen om de rente op te trekken.

De financiële markten rekenen momenteel op een verhoging met 50 basispunten in september én in oktober, maar de 10-jaarsrente bewoog vorige week niet (Duitsland: 1,33%, VS: 3,05%). Ook het Duitse ondernemersvertrouwen in augustus of de iets lager dan verwachte wekelijkse werkloosheidsclaims in de VS konden de lethargie niet doorbreken, terwijl ook de dollar stabiel bleef ten opzichte van de euro (€1 = $0,9961).

In Europa krompen de PMI-sentimentsindexen in augustus zoals gevreesd, en wel tot 49,2 punten. Dat is volgens KBC ver onder de groeigrens van 50 punten en het zwakste niveau in 18 maanden. Aanstoker is de verwerkende industrie, terwijl het post-pandemische herstel in de Europese dienstensector werd uitgehold door inflatie en een toename van de onverkochte voorraden. Bedrijven werven verder steeds minder personeel aan, zodat het tempo van de banengroei daalde tot het traagste niveau in bijna anderhalf jaar. Zorgwekkend. En ook “flirten met recessieniveau”, laat daar geen twijfels over bestaan.