Goudprijs reageert nauwelijks op rentestijging ECB

\"\"

De goudmarkt reageerde amper toen de Europese Centrale Bank vorige week haar belangrijkste rentetarieven met 75 basispunten verhoogde.

De agressieve renteverhoging was grotendeels in de markt in geprijsd omdat het al lang duidelijk was de centrale bank zich concentreerde op het verminderen van de inflatiedruk. In een agressieve houding zei de ECB ook dat ze verwacht de rente gedurende de rest van het jaar te zullen blijven verhogen.

“De Raad van Bestuur heeft een duidelijk besluit genomen en verwacht de rente verder te verhogen, omdat de inflatie veel te hoog blijft en waarschijnlijk voor een langere periode boven de doelstelling zal blijven. Volgens de voorlopige (flash) raming van Eurostat bedroeg de inflatie in augustus 9,1%\”, aldus de ECB in haar verklaring over het monetaire beleid.

De ECB zei dat een perfecte storm van stijgende energie- en voedselprijzen, vraagdruk en aanhoudende knelpunten in het aanbod de inflatie blijven opdrijven.

\”De prijsdruk is in de hele economie blijven toenemen en verbreden en de inflatie kan op korte termijn verder oplopen\”, aldus de ECB.

De centrale bank maakte ook haar meest recente projecties bekend, waarin ze de inflatievooruitzichten fors bijstelden tot 8,1% dit jaar, een stijging ten opzichte van de eerdere schatting van 6,8%. De inflatie zal naar verwachting in 2023 miljoen 5,5% bedragen, vergeleken met een raming in juni van 3,5%. De consumentenprijzen zullen tegen 2024 naar verwachting nog met 2,3% stijgen.

De ECB herzag ook haar groeiprognose voor in de komende twee jaar. De centrale bank ziet de Europese economie dit jaar met 3,1% groeien, een stijging ten opzichte van de juni-prognose van 2,8%. Voor 2023 wordt echter verwacht dat het BBP met 0,9% zal groeien, een daling ten opzichte van de eerdere schatting van 2,1%. Het BBP zal naar verwachting met 1,9% stijgen, een daling ten opzichte van de juni-projectie van 2,1%.

\”Na een opleving in de eerste helft van 2022 wijzen recente gegevens op een aanzienlijke vertraging van de economische groei in het eurogebied, waarbij de economie naar verwachting later in het jaar en in het eerste kwartaal van 2023 zal stagneren\”, aldus de ECB. \”Zeer hoge energieprijzen verminderen de koopkracht van de inkomens van mensen en hoewel de knelpunten in de voorziening afnemen, beperken ze nog steeds de economische activiteit. Bovendien weegt de ongunstige geopolitieke situatie, met name de ongerechtvaardigde agressie van Rusland jegens Oekraïne, op het vertrouwen van bedrijven en consumenten.\”