Luilekkerland dreigt onder zijn eigen gewicht te bezwijken

Een situatie enkele weken geleden in één van onze WZC-centra. Allerheiligen stond voor de deur en veel mensen hadden de bedoeling om er eens een héél lang weekend van te maken, als het even kon op kosten van vadertje staat. En dat bleek dus te kunnen! En volledig terecht volgens Kristof Calvo. “Afschaffing ziektebriefje: controle is goed, vertrouwen is beter”, zo luidde onlangs de titel van diens column in De Morgen.

Voor het weekend voorafgaand aan Allerheiligen hadden zich 30 (ja, dertig !!) personeelsleden (zorgkundigen, verpleging, logistiek,..) van de 170 ziek gemeld. Met als gevolg dat 2 afdelingen compleet zonder personeel dreigden te vallen. Met veel moeite konden van andere afdelingen telkens 2 personeelsleden opgetrommeld worden om de geslagen gaten te vullen. Dit terwijl in principe er 6 personeelsleden nodig zijn. We hoeven u ongetwijfeld niet te vertellen dat de directie met de handen in het haar zat. Een chaos van jewelste was het gevolg. Dit WZC-centrum is geen alleenstaand geval, elders deden zich gelijkaardige taferelen voor.

Wat de ‘zieken’ betreft: hoe de personeelsdienst volk op de vloer krijgt om de bewoners te verzorgen zal hen worst wezen. Was er onlangs niet een “slimme” Kristof Calvo die in een column de afschaffing van het ziektebriefje door de arts tijdens de eerste drie werkdagen slechts een begin noemde en dat we meer “vertrouwen” in de werknemers moeten hebben ? Uiteraard ontvingen alle afwezigen gewaarborgd loon, maar was van gewaarborgde zorg geen sprake.

We zijn zo ver gekomen dat een snotvalling volstaat om kosten van de staat thuis te blijven en toch doorbetaald te worden. Het is uiteraard dit soort toestanden dat mensen van over heel de wereld aantrekt om hun heil in ons land te zoeken. Maar wat zegt het spreekwoord? Inderdaad, de kruik gaat zo lang te water tot ze barst. Luilekkerland dreigt onder zijn eigen gewicht te bezwijken, want zonder veel poeha stapelen we rondom ons de schulden torenhoog op. Vroeg of laat zal er een moment aanbreken dat alles onbetaalbaar wordt, inclusief het thuiszitten met een snotvalling of een verstuikte pink.

Ons land heeft de 6de grootste schuldenlast in de EU met ongeveer 108% van het bruto binnenlands product in 2021. Als de huidige trends zich voortzetten, zal België tegen 2027 een schuldenlast van 116% hebben. Dit is extra zorgwekkend gezien de stijgende rentetarieven, die snel tot hogere kosten leiden.

De Europese uitgavenregels, bekend als het Stabiliteits- en Groeipact, beperken normaal gesproken het jaarlijkse begrotingstekort tot 3% van het bbp, maar niemand ligt echter wakker van het feit dat dit tekort fors wordt overschreden tot ruim 6% van het bbp.

De dramatische situatie van het schuldenprobleem van België wordt snel nog dramatischer. Zodra de staatsschuld 120%  bereikt, riskeer je een sneeuwbaleffect op de financiële markten. De huidige regering beseft niet hoe groot dit probleem is en de afwezigen zonder ziektebriefje doen dat al evenmin. We vrezen dat het voor hen een pijnlijk ontwaken zal worden op een voorlopig nog onbestemd tijdstip in de nabije toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *