The land of make believe: waarom wij in een apenland leven

We vonden het de moeite waard om even een kijkje te nemen op de site van onze Nationale Bank, dit tegen de achtergrond van de negatieve berichtenstroom die onlangs binnenwaaide over deze organisatie.

In haar marktcommuniqué van 21 september 2022 heeft de Nationale Bank van België de verwachting uitgesproken dat, gelet op de recente stijgingen van de beleidsrentes van de Europese Centrale Bank, (i) ze het lopende boekjaar 2022 zal afsluiten met verlies en (ii) de verliezen de volgende boekjaren verder zullen oplopen.

We citeren de website: “We brengen in herinnering dat de Bank sedert jaren rekening heeft gehouden met mogelijke verliesscenario’s bij rentestijging. Daarbij heeft de Bank in 2016 haar reserveringsbeleid gewijzigd en sindsdien jaarlijks 50 percent van haar winst gereserveerd. De reserves van de Bank fungeren immers als financiële buffers bij verliezen. Deze buffers, die een totaal van 7,08 miljard euro uitmaken, zullen op het einde van dit boekjaar een eerste maal moeten worden aangesproken.” Of met andere woorden de NB zit financieel in vieze papieren en dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn.

Volgens de huidige prognoses zal de Nationale Bank het lopende boekjaar 2022 afsluiten met een verlies dat geraamd wordt binnen een vork van minimaal 600 miljoen euro en maximaal 800 miljoen euro. Maar ook de vooruitzichten op wat langere termijn zien er allesbehalve vrolijk uit. We citeren opnieuw de website: “De risicoscenario’s en resultaatsprognoses van de Bank zijn in hoge mate onderhevig aan verschillende onzekerheden, waaronder toekomstige marktevoluties en, in voorkomend geval, beleidsbeslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB. De onzekerheid wordt groter naarmate we verder vooruit kijken. Wanneer we dit toch doen, rekening houdend met het intrinsiek onzekere karakter van dergelijke oefening, geven de prognoses op basis van de huidige marktverwachtingen aan dat de Bank verliezen zou boeken tot en met boekjaar 2027, alvorens opnieuw winst te maken. Mocht dergelijk scenario zich materialiseren, wat nogmaals omgeven is met grote onzekerheid, en bij ongewijzigde balanssamenstelling, zou dat leiden tot totale verliezen in een grootteorde van 9 miljard euro over deze periode. Mochten de financiële buffers van de Bank in de loop van de komende jaren worden uitgeput, dan vormt dit geen probleem voor haar stabiliteit. Een centrale bank kan immers, minstens tijdelijk, met een negatieve kapitaalspositie werken.”

Dat laatste kan wel waar zijn, maar het is uiteraard niet de bedoeling dat een nationale bank in het rood draait en zijn financiële buffers onder druk ziet komen staan. Bovendien hoeft de NB niet in de problemen te raken, want het opwaarderen van de goudvoorraden zou het probleem van de slinkende buffers alleszins voorlopig kunnen oplossen. Er zijn nog andere verzachtende omstandigheden. De Nationale Bank keert rente uit op het geld dat de banken bij haar parkeren, terwijl die banken weigeren om een fatsoenlijk rendement op spaarrekeningen uit te keren. Inderdaad, de gewone spaarder is zodoende weer eens de kop van jut. En ja, andere centrale banken worstelen met hetzelfde probleem als onze nationale bank. Maar de berichtgeving rond het probleem is weer typisch voor die in een apenland.

Rondom de NB wordt een rookgordijn opgetrokken, waarbij de organisatie een duidelijk gebrek aan communicatie wordt verweten. De kleine aandeelhouders zijn 2x gejost. Wie de aandelen NB kocht vanwege het aantrekkelijke dividendrendement in een periode dat de banken weigeren rente op het spaargeld te betalen is nogmaals de klos. Kan dit allemaal zo maar? Blijkbaar wel want we leven nu eenmaal in het apenland dat België noemt. Inderdaad, zo we zouden kunnen spraken over het land van ‘make believe’. Een sprookjesland waar alles probleemloos verloopt totdat de problemen dergelijke omvang hebben aangenomen dat ze onoplosbaar zijn geworden. Onze regering heeft van deze aanpak haar specialiteit gemaakt en dat zal haar uiteindelijk zuur gaan opbreken. We kijken alvast uit naar de verkiezingen van 2024.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *