Word 2023 het jaar dat de krapte op de arbeidsmarkt verdwijnt en zo de inflatiedruk doet afnemen?

Laat om te beginnen eens kijken naar de evolutie van de faillissementen in het voorbije jaar, dit naar aanleiding van het rapport dat GraydonCreditsafe onlangs publiceerde. We citeren: “In 2022 gingen 9.823 bedrijven failliet en dat is een stijging ten opzichte van 2021 met +42%. Hoewel de trend in vergelijking met de voorgaande covidjaren een duidelijk stijgend verloop vertoont, bereikt het cijfer op federaal niveau geenszins de volumes uit het pre-covid niveau. In de praktijk merken we sterke regionale verschillen, waarbij enkele provincies binnen het Vlaamse gewest wél de aantallen van pre-covid bereikten en soms zelfs overstegen. Binnen de provincie Antwerpen meten we met 2.232 uitspraken het op één na hoogste aantal faillissementen ooit (+76,4% ten opzicht van 2021). Vlaams-Brabant veegt met 750 faillissementen het record van 2019 (toen 709 uitspraken) van de tabellen. Zowel in Brussel als in Wallonië is de stijgende trend minder uitgesproken, al bedraagt die daar ook +32,7% en +22,2%. In elk geval liggen deze cijfers nog ver onder het pre-covid niveau.”

Dat lijkt op het eerste gezicht een bemoedigende boodschap, maar ze moet hoe dan ook gerelativeerd worden. Want wat zegt Graydon?: Vanaf 2020 moet de falingsgraad echter met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. In 2020 en 2021 lag het aantal faillissementen immers kunstmatig laag door allerhande steunmaatregelen ter bestrijding van de economische gevolgen van de covid-crisis. De recordlaagte van 1 op 217 bedrijven dat in 2021 failliet ging, is dus allesbehalve een natuurlijk peil. In 2022 ging 1 op 151 eenmanszaken of vennootschappen in faling. Een stijging die niet onverwacht is, al blijft de falingsgraad nog altijd sterk onder het niveau van het pre-covid tijdperk. In het post-crisisjaar 2013 berekenden we nog een falingsgraad van 1 op 99.“

Die cijfers verdienen uiteraard een toelichting. Eens te meer zijn het vooral de bouwbedrijven en de horeca waar het grootste aantal faillissementen wordt vastgesteld. Wanneer deze ook richtinggevend zijn voor de toekomst, ziet 2023 er niet goed uit. Iedereen die aan het bouwen of het verbouwen is, heeft mogen ondervinden dat de bouw momenteel nog steeds vierkant draait, onder andere vanwege vertraging in de levering van materialen. En vanwege de fors gestegen prijzen uiteraard. Aannemers durven in sommige gevallen geen opdrachten meer aanvaarden omdat ze zich niet willen of kunnen vastpinnen aan de prijzen voor bouwmaterialen. Wanneer die prijzen blijven stijgen, dreigen zij de kop van jut te worden. Winstgevend werken is moeilijk wanneer de prijzen tijdens de werkzaamheden in de lucht vliegen. Anderzijds moeten ze omzet realiseren om het hoofd boven water te houden. In de bouw mogen dus nog meer faillissementen verwacht worden.

Ook de horeca zit op een kleine tijdbom. De voedselprijzen stijgen nog steeds en dat vertaalt zich in fors hogere prijzen in restaurants en cafés. Wie recent ergens een tongetje heeft gegeten, zal weten wat we bedoelen. Sommige bezoekers overwegen dat tongetje (of die biefstuk) in de toekomst thuis zelf gereed te maken.

Regelmatige cafégangers zullen ervaren hebben dat vertrouwde gezichten aan de toog verdwenen zijn. Inderdaad, ze kunnen het zich niet meer veroorloven om hun pintjes op café te gaan drinken. De ontspanning op de energiemarkt kan betekenen dat de horecaklanten het weer wat ruimer krijgen, maar de ervaring leert dat een bepaalde trend eens die is ingezet moeilijk te keren valt.

2023 kan dus zowel voor de bouw als voor de horeca een moeilijk jaar worden, tenzij de prijzen in de loop van dit jaar opnieuw zullen dalen. Dat kan natuurlijk altijd, maar lijkt allesbehalve zeker. Horeca en bouw kunnen de sectoren zijn die in 2023 de bedrijven uit andere sectoren mee naar beneden trekken. Met in de loop van het jaar een nieuwe golf van omvallende bedrijven tot gevolg. Maar ‘elk nadeel hep zijn voordeel’, zoals Johan Cruyff het ooit uitdrukte. De krapte op de arbeidsmarkt kan zo verdwijnen, waardoor ook de druk op de tweedelijnsinflatie (die op de dienstensector) afneemt. Maar of de verwachte golf van faillissementen uiteindelijk als een positieve of een negatieve evolutie is, moet natuurlijk nog afgewacht worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *