Dood geld.

Waarom zou je goud kopen? Je krijgt er geen rente op, geen dividend, niks, toch? Da’s echt dood geld, hé!

Ach ja, noem het een idee-fixe, een steenezelig misverstand, een financieel analfabete waanvoorstelling, een miskend abuis, whatever, … onze lezers weten beter.

In een recente blogpost hier op consul-fund.be las je al hoe het IMF het goud in zijn catacomben achter de hand houdt als buffer voor zware tijden.

En vandaag gaan we op de koffie bij twee Nationale Banken. Niet meteen bij de usual suspects, want, neen, zij staan niet eens op het lijstje van landen die het voorbije jaar goud kochten, zoals Rusland, India, Turkije, Kazachstan, …

Wél gaan we op visite bij onze noorderburen en bij de Magyar Nemzeti Bank, de Nationale Bank van Hongarije.

Nu hoor je het ook eens van een ander …

Net zoals het IMF goud aanhoudt omwille van zijn ‘fundamental strength’, dicht ook DNB, De Nederlandsche Bank (de Nationale Bank van Nederland, dus), goud een rustige standvastigheid toe. Het manifest op de website(!) van DNB leest als epische poëzie van pakweg een Gorter of Vondel:

DNB bezit ruim 600 ton goud. Een baar goud houdt altijd zijn waarde. Crisis of niet. Dat geeft een veilig gevoel. Het goudbezit van een centrale bank is dan ook een baken van vertrouwen. (…)

Goud: vertrouwensanker

Aandelen, obligaties en ander waardepapier: aan alles zit een risico. Als het tegenzit, kunnen koersen dalen. Maar, crisis of niet, een baar goud houdt altijd waarde. Centrale banken als DNB hebben daarom van oudsher veel goud in huis. Goud is namelijk het ultieme appeltje voor de dorst: het vertrouwensanker voor het financiële stelsel. Als het hele systeem instort, biedt de goudvoorraad een onderpand om opnieuw te beginnen. Goud geeft vertrouwen in de kracht van de balans van de centrale bank. Dat geeft een veilig gevoel.“

Oprecht, we pinken een traan weg.

(Tip: sta voor de spiegel, en lees het citaat nu nog een keer, articuleer langzaam en lucide, en laat elk woord goed bezinken. … Ja? … Begrijp je?)

Last man standing

De mindset van de Nationale Bank van Hongarije getuigt van eenzelfde gezond verstand. Deze centrale bank komen we op het spoor dankzij Jan Nieuwenhuijs (een onafhankelijk goudanalist waar we binnenkort graag een apart blogpostje aan wijden – Nieuwenhuijs schrijft op zijn website, thegoldobserver, héél interessante inzichten over goud bijeen en je kan hem ook volgen op Twitter, via @JanGold_).

Nieuwenhuijs hyperlinkt ons naar een recent artikel in The Alchemist, geschreven door twee medewerkers van de -jawel- Hongaarse Nationale Bank, Palotai en Veres, waarin die toelichten waarom een centrale bank goud moet bezitten en behouden, en waarom hún Nationale Bank in 2018 haar goudvoorraad vertienvoudigde:

After the traumatic years of the Global Financial Crisis, which undermined confidence in the whole financial system and fundamentally transformed central banks’ attitude towards gold, Hungary needed a credible tool that enhances stability and confidence even under normal market circumstances, symbolising strength and wealth. The MNB believes that its bullion reserve  physically stored in the country – serves not only as a line of defence in extreme market conditions, but it also increases trust. Therefore, owning gold is not only an investment but also an economic strategy consideration.

(vertaald: ‘Na de traumatische jaren van de wereldwijde financiële crisis, die het vertrouwen in het hele financiële systeem ondermijnde en de houding van de centrale banken ten opzichte van goud fundamenteel veranderde, had Hongarije een geloofwaardig instrument nodig dat zelfs onder normale marktomstandigheden de stabiliteit en het vertrouwen vergroot en kracht en rijkdom symboliseert. De Nationale Bank van Hongarije is van mening dat haar edelmetaalreserve, die fysiek in het land is opgeslagen, niet alleen dient als verdedigingslinie in extreme marktomstandigheden, maar het vergroot ook het vertrouwen. Daarom is het bezitten van goud niet alleen een investering, maar ook een economisch strategische overweging.’)

De auteurs van het artikel wijzen er ook op dat, tijdens de coronaturbulentie op de markten, dit voorjaar, goud zijn glansrol vervulde als “source of liquidity”. Goud als last man standing, en om dit te beklemtonen citeren beide heren in hun geloofsbrief (die weg heeft van een advertorial) zelfs Alan Greenspan (voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank van 1987 tot 2006):

Fiat money in extremis is accepted by nobody. Gold is always accepted.” (vertaald: ‘Als het erop aankomt, wordt fiat geld [geld zoals wij het nu kennen, fiduciair (papier)geld dat zijn waarde haalt uit vertrouwen – nvda] door niemand aanvaard. Goud wordt altijd aanvaard.’)

Want, zo vervolgen Palotai en Veres,: “Gold, especially in physical form, is an asset that can strengthen trust towards a country both within and across national borders. One of the important changes in central banks’ behaviour after the Global Financial Crisis was that the need arose to store gold in domestic locations, not in distant financial centres. One by one, central banks announced their repatriation programmes. In addition to extreme market environments, global geopolitical uncertainties also raise the issues related to access to gold and the benefits of domestic versus foreign storage. (…) The gold holdings, serving national strategic objectives, have not been sold, and they remain at the same size of 31.5 tonnes in physical form in a domestic storage location.

(vertaald: ‘Goud, vooral in fysieke vorm, is een troef die het vertrouwen in een land zowel binnen als buiten de landsgrenzen kan versterken. Een van de belangrijke veranderingen in het gedrag van centrale banken na de wereldwijde financiële crisis was de behoefte om goud op te slaan op binnenlandse locaties, niet in verre financiële centra. Een voor een maakten centrale banken hun repatriëringsprogramma\’s bekend. Naast extreme marktomgevingen werpen mondiale geopolitieke onzekerheden ook het probleem op met betrekking tot de toegang tot goud en de voordelen van binnenlandse versus buitenlandse opslag. (…) De goudvoorraden, die nationale strategische doelstellingen dienen, zijn niet verkocht en ze blijven op dezelfde grootte van 31,5 ton in fysieke vorm op een binnenlandse opslaglocatie.’

Oost west, goud thuis best

Tiens, over repatriëring van goud en opslag ervan dicht bij huis gesproken …, hoe zit dat bij ons, hier in België?

Wel, België bezit nog een kleine 227 ton goud (in 1965 hadden we meer dan 1.300 ton …) en daarmee halen we uiteraard niet eens de top 20 in de wereld. Bovendien, zo lezen we op de website van de NBB (Nationale Bank van België), ligt ons goud grotendeels opgeslagen in kluizen in Groot-Brittannië en in Canada, en, bij de Bank voor Internationale Betalingen (BIS). En, tja: “De Nationale Bank heeft niet de intentie deze reserves, waarvan de inventaris regelmatig wordt geverifieerd, te repatriëren.

We herinneren ons een opiniestuk van Sander Loones (N-VA) in De Tijd, eind vorig jaar, waarin deze stelde dat dergelijke opslag ons € 250.000 per jaar kost. (Aan de huidige prijzen tel je vijf kilo goud, per jaar.)

Pertinente vraag: quid wanneer België zijn goud terug wil? Wat bij een no-dealbrexit? Wat als COVID-19 een permanente knoop legt in overbrenging vanuit het buitenland?

 

En euh, stoute vraag, … ligt dat Belgische goud echt waar nog waar men zegt dat het ligt?

 

 

*

Bronartikels

https://www.kitco.com/news/2020-08-19/Which-central-banks-are-still-buying-gold-this-year.html

https://www.dnb.nl/betalingsverkeer/goud/index.jsp

http://www.lbma.org.uk/assets/Alchemist/Alchemist_97/Alch97PalotaiVeres.pdf?_cldee=cm9zcy5hLm5vcm1hbkBtZS5jb20%3d&recipientid=contact-0f46f9024fa4e71180d6005056b11ceb-dd64fce5d8e44249852f4e7fd82f80e2&esid=9e671486-30a0-ea11-80f9-005056

https://www.nbb.be/nl/artikels/goudreserve

https://www.tijd.be/opinie/algemeen/ook-belgie-haalt-beter-zijn-goud-terug/10185638.html

https://businessam.be/waarom-wordt-het-belgische-goud-in-het-buitenland-bewaard/

*

DISCLAIMER

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele uitnodiging of aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen of tot aan- of verkoop van bepaalde financiële of andere producten. Iedere belegging die jij overweegt, moet je zelf toetsen aan je persoonlijk beleggersprofiel of moet je bespreken met je bankier of beleggingsadviseur. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kan je inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van je beleggingen kan fluctueren.  In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.