Moody\’s dreigt in Vlaamse kredietscore te knippen

Meldt de Tijd in haar editie van 05/12/2020, link onderaan het artikel. Het rating agentschap behoudt de huidige rating van de Vlaamse Gemeenschap (Aa2) maar zet de vooruitzichten van stabiel naar negatief. Een rating verlang voor Vlaanderen, Wallonië en België staat in de sterren geschreven. Ook interessant om weten is dat een deelstaat nooit een hogere rating kan krijgen dan de federale overheid. Deelstaten onderling kunnen wel een verschillende rating krijgen. Volgens Moody\’s is Vlaanderen kredietwaardiger dan Wallonië. De houders van (overheids)obligaties mogen zich opmaken voor een lawine aan lagere ratings. Om de zaak nog erger te maken, meestal dragen obligaties bijna geen intrest of zelf een negatieve intrest. Dichter bij huis is gebleken dat bv obligaties van de fruitkoning Heinz Deprez, uitgegeven voor een waarde van 60.000.000 eur, waardeloos zijn gebleken. Veel houders van obligaties blijven in de waan dat hun kapitaal veilig is, wat helemaal niet zo is. In de huidige omstandigheden is een obligatie een renteloos maar risicovolle belegging. In \”De standaard\” van 7 dec wordt een heel artikel gewijd de risico\’s van obligaties. Spaarders nemen bij achtergestelde obligaties een soort aandelenrisico maar zonder de kans op een meerwaarde. De banken komen hoe dan ook op de eerste plaats bij terugbetaling.
Bij bovenstaande wantoestanden moeten we opnieuw naar het nul-rentebeleid van de ECB kijken. In een vrije markt gaat de rente omhoog bij een lagere kredietwaardigheid van de emittent en omgekeerd. Vermits de rente gedicteerd wordt door de ECB valt deze signaalfunctie nu volledig weg. De rente blijf stabiel en de mensen denken dat de solvabiliteit wel meevalt, niets is minder waar. Ook wie niet rechtstreeks obligaties bezit, kan deze bv onrechtstreeks aanhouden via een obligatie-sicav of een tak23 belegging. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd. Het is wachten op een ramp.

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/moody-s-dreigt-in-vlaamse-kredietscore-te-knippen/10269990.html