De ECB zet haar beleid verder…

In een persmededeling van 10/12/2020 laat de ECB weten dat haar opkoopbeleid van overheids- en bedrijfsobligaties verder wordt gezet en verhoogd wordt met 500 miljard eur tot 1.850 miljard eur. De rente blijft ongewijzigd. De politiek van de ECB is gebaseerd op de ideeën van John Maynard Keynes (Engels econoom 1883 – 1946). Volgens Keynes moet de overheid in de economie ingrijpen. Reeds 10 jaar grijpt de ECB in onder de vorm van een extreem lage rente en een opkoopbeleid. De resultaten zijn ontluisterend. Er is nauwelijks economische groei, we staan aan de vooravond van zware inflatie, er ontstaan bubbels (huizenprijzen) in de economie, de spaarders krijgen geen rente meer enz… Helaas volhardt de ECB in haar beleid en blijft ze maar geld bijdrukken. Vroeg of laat moetdit eindigen in  een monetaire reset. Zoals op het einde van de tweede wereldoorlog het geval was met de \”de wet Gutt\”.
Van uit het standpunt van de Oostenrijkse school zijn bovenstaande drama\’s het gevolg van te weinig vrije markt en te veel centrale planning. Enkel de vrije markt (= alle mensen) is de drager van alle informatie om tot betere beslissingen te komen. Ik leg u met een extreem voorbeeld uit wat ik bedoel. Tijdens de tweede wereldoorlog bouwden de nationaalsocialisten (Nazi\’s) de Altantik Wall van Biarritz tot in Narvik. Pas bij de landing van de geallieerden in Normandië bleek dat het overgrote deel van Atlantik Wall op de verkeerde plaats was gebouwd. Dit is vrij eenvoudig te verklaren doordat de Nazi\’s niet wisten waar de landing zou plaats vinden, m.a.w de Nazi\’s beschikten niet over alle informatie om doelgericht de Atlantik Wall te bouwen.

Dit is net het geval bij de ECB en haar beslissing om de rente op 0% te houden. De ECB (= de elite) kan onmogelijk de mening hebben van alle mensen, bedrijven enz… in de Eurozone. De ECB kan niet anders dan zich vergissen wegens het ontbreken van alle informatie.
Ik stel vast dat links een afkeer heeft van de vrije markt, maar hun alternatief van een centrale planner is een bar slecht idee en kan enkel leiden tot een catastrofe.
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp201210~8c2778b843.en.html