We gaan dit opvolgen …

De Tijd.  Zaterdag 3 april.

Federaal begrotingstekort gaat richting 30 miljard euro.

Van waar komt dat geld ? Overheidsschuld omhoog ?  In 2019 bedroeg de overheidsschuld tov het BBP ( de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar) nog 103,2 %.

In 2020 werd 117% aangekondigd waarbij 120 % als onveilig word beschouwd.

Voorts speelt de grootte van de banksector een rol. De financiële crisis heeft aangetoond dat banken redden erg duur kan uitvallen voor de overheid. Het business-model van de banken wankelt nu al. Rente op rekeningen is nul of negatief en de bankkosten gaan enkel omhoog zonder verder verhoging van de kwaliteit van het bankieren. Integendeel. Hoe groter de activa van de banksector en hoe meer schulden bij de banksector, hoe kwetsbaarder de overheidsfinanciën en hoe lager de veilige bovengrens van de schuld.

In het artikel van de Tijd verwacht de regering nog meer uitgaven om alles onder controle te houden. Een zin die ik niet begrijp in dit artikel . Niettemin blijft het doel om in 2024 af te kloppen op een tekort van 3 %. Van wat ?

 

Weet dat cijfers steevast beter voorgesteld worden dan de werkelijkheid. Is altijd zo geweest.

We gaan dit opvolgen en bekijken samen waar deze cijfers naar toe gaan in de loop van het jaar.

Ook het gevaar van inflatie loert om de hoek. Meer daar over in een volgend artikel.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_staatsschuld

bron artikel : De Tijd, zaterdag 3 april