Speculatieve economieën zijn afhankelijk van goedkoop geld

De financiële wereld heeft dringend behoefte aan één of andere vorm van anker, of het nu gaat om het aan elkaar binden van elkaars valuta, het koppelen aan een centrale elektronische valuta of misschien elektronische speciale trekkingsrechten, de internationale reserve die is gecreëerd door het IMF. Eén van de belangrijkste oorzaken van ongelijkheid in de afgelopen decennia is het vermogen van centrale en commerciële banken om oneindige hoeveelheden liquiditeit en nieuwe schulden te creëren. Wat ze dan ook volop hebben gedaan.

Dit heeft tot enigszins speculatieve economieën geleid, die overdreven afhankelijk zijn van goedkoop geld dat in een volgende fase zeepbellen in de activa-prijzen heeft veroorzaakt. Hoewel zeepbellen in activa-prijzen in de loop van de geschiedenis altijd aanwezig waren, zijn hun omvang en frequentie de afgelopen decennia fors toegenomen. Zoals de FED in een rapport uit 2018 meldde, groeide elke grote activa-klasse over de periode van 20 jaar van 1997 tot en met 2018 gemiddeld jaarlijks sneller dan het nominale BBP. Op lange termijn is dit noch gezond, noch duurzaam.

Met een liquiditeitsanker vastgelegd, zal de wereldeconomie dan dichter bij een schoner kapitalistisch model komen waar financiële markten terugkeren naar hun primaire rol van prijsvorming en kapitaalallocatie op basis van waargenomen fundamentele factoren in plaats van liquiditeitsniveaus. De economische groei zou dan minder afhankelijk moeten worden van schulden creatie en meer afhankelijk van winsten uit productiviteit, wereldhandel en innovatie. In dat klimaat zou de inkomensongelijkheid moeten afnemen naarmate de voordelen van productiviteitsgroei op grotere schaal worden gedeeld. De belangrijkste reden dat veel westerse economieën nu overdreven afhankelijk zijn van consumptie, schulden en huizenprijzen, is vanwege de structuur van de binnenlandse en internationale monetaire en financiële architectuur. Een Grote Reset biedt dus uitkomst om (enige schijn van) economische rechtvaardigheid in westerse en andere economieën te herstellen.

Voor aankoop goud en zilver : www.the-house.be