De chaos in de toeleveringsketen treft nu de wereldwijde groei. En het wordt alleen maar erger.

Dankzij de uitrol van coronavirus-vaccins is de wereldeconomie in versnel tempo uit de Covid-19 pandemie geraakt. Maar de pandemie heeft één zeer destructief probleem achtergelaten: de verstoring van de wereldwijde toeleveringsketens, die zich nu in alle hevigheid laat gevoelen. De snelle verspreiding van het virus in 2020 leidde tot sluitingen van bedrijven over de hele wereld. Nu de lock-downs zijn opgeheven, is de vraag enorm gestegen. En toeleveringsketens die tijdens de wereldwijde gezondheidscrisis werden verstoord, staan ​​nog steeds voor enorme uitdagingen en hebben alle moeite van de wereld om normaal te functioneren.

Dit heeft geleid tot chaos voor de fabrikanten en distributeurs van goederen die om verschillende redenen niet zoveel kunnen produceren of leveren als vóór de pandemie, waaronder personeelstekorten en een gebrek aan belangrijke componenten en grondstoffen. Verschillende delen van de wereld hebben te maken gehad of hebben nog te maken met supply-chain problemen die ook om verschillende redenen nog zijn verergerd.

Zo hebben stroomtekorten in China de afgelopen maanden de productie beïnvloed, terwijl in het VK de Brexit een belangrijke factor was voor het tekort aan vrachtwagenchauffeurs. De VS kampen ook met een tekort aan vrachtwagenchauffeurs, net als Duitsland, waarbij eerstgenoemde ook grote achterstanden heeft opgelopen in zijn havens. Volgens experts zoals Tim Uy van Moody\’s Analytics zullen de problemen met de toeleveringsketen helaas erger worden voordat ze stilaan oplossen. \”Terwijl het wereldwijde economische herstel onder stoom komt, wordt steeds duidelijker hoe dat zal worden gedwarsboomd door de verstoringen van de toeleveringsketen die nu overal opduiken\”, stelde Uy in een rapport. “Grenscontroles en mobiliteitsbeperkingen, het niet beschikbaar zijn van een wereldwijde vaccin-pas en de opgekropte vraag van thuiszitten hebben samen gezorgd voor een perfecte storm waarbij de wereldwijde productie zal worden belemmerd omdat leveringen niet op tijd plaatsvinden, kosten en prijzen zullen stijgen, en de groei van het BBP wereldwijd zal daardoor niet zo robuust zijn”, aldus nog Uy.

Bovenstaand scenario zal uiteraard de inflatie in de hand werken.

Waardoor het hoog tijd wordt om meer aandacht te besteden aan de edelmetalen.