Polen is van plan nog eens 100 ton goud aan zijn reserves toe te voegen

Tijdens een recent interview zei de president van de Nationale Bank van Polen, Adam Glapiński, dat de centrale bank van plan is om in 2022 100 ton goud aan haar reserves toe te voegen. In 2018 begon de Nationale Bank van Polen agressief goud toe te voegen aan haar reserves. Gedurende de eerste helft van 2019 kocht de Poolse centrale bank meer dan 100 ton goud, wat haar reserves bijna verdubbelde.

De Bank van Polen bezit momenteel ongeveer 230 ton goud. De goudvoorraad van het land is daarmee de 23e grootste ter wereld. Goud maakt ongeveer 6,5% uit van de totale reserves van de Bank van Polen. Dat is vergelijkbaar met het percentage goud in handen van de centrale banken uit VS en Duitsland. Waarom houdt de Bank of Poland goud aan? Kort samengevat zei Glapiński dat het een kwestie van financiële zekerheid en stabiliteit is.

Goud zal zijn waarde behouden, zelfs wanneer iemand de band met het wereldwijde financiële systeem afsnijdt. Glapiński gaat er natuurlijk niet vanuit dat dit gaat gebeuren. “Maar zoals het gezegde luidt: een gewaarschuwd man of vrouw is er altijd twee waard. En de centrale bank moet voorbereid zijn op zelfs de meest ongunstige omstandigheden. Daarom zien we een speciale plaats voor goud in ons valutabeheerproces.”

Goud is immers vrij van kredietrisico en kan door het economisch beleid van een land niet worden gedevalueerd. Bovendien is het extreem duurzaam, vrijwel onverwoestbaar. Uit een onderzoek van de World Gold Council bleek dat het vertrouwen in de Amerikaanse dollar verslechtert en dat er een aanhoudende trend naar de-dollarisering is. De verwachtingen voor de US-dollar zijn eerder negatief. Centrale banken denken anderzijds dat het aandeel van de Chinese renminbi zal toenemen. Glapiński liet doorschemeren dat dit een van de redenen was waarom Polen goud aan zijn reserves blijft toevoegen.

Goud wordt gekenmerkt door een relatief lage correlatie met de belangrijkste activaklassen – vooral de Amerikaanse dollar die nog altijd de NBP-reserveportefeuille domineert – wat betekent dat het opnemen van goud in de reserves het financiële risico bij het beleggen ervan vermindert. Glapiński zei dat de omvang en het tempo van toekomstige goudaankopen onder meer zullen afhangen van de dynamiek van veranderingen in officiële reserves en van de huidige marktomstandigheden.

De netto-aankoop van goud door centrale banken bereikte aan het einde van het derde kwartaal wereldwijd 393 ton. Centrale banken hebben dit jaar al meer goud gekocht dan in heel 2020 (255 ton) met nog enkele weken in het jaar te gaan. De World Gold Council zegt dat de netto goudaankopen in 2021 een aanzienlijk totaal zullen bereiken, waarbij deze trend zich in 2022 nog zal verder zetten.