Schulden hangen als een zwaard van Damocles boven de wereld

\"\"

Eén van de grootste problemen waar we momenteel mee worden geconfronteerd, is de accumulatie van schulden. De particuliere en overheidsschulden waren vóór de pandemie al erg hoog, maar sinds Covid-19 zijn ze nog verder gestegen. In het tweede kwartaal van 2021 steeg de wereldwijde schuld naar een nieuwe recordhoogte van $ 296 biljoen, terwijl de totale Amerikaanse staatsschuld steeg tot ongeveer $ 29 biljoen.

In verhouding tot het Amerikaans BBP is de schuld enigszins afgenomen, maar het algemeen niveau blijft veel hoger dan voor de pandemie. Een dergelijke hoge schuldenlast vermindert de financiële capaciteit om in de toekomst op nieuwe economische schokken te reageren en vergroot de kans op wanbetalingen op uitstaande schulden of zelfs op een volledige schuldencrisis. Een buitensporig hoge schuldenlast brengt niet alleen risico\’s met zich mee, maar bemoeilijkt ook de normalisering van het monetaire beleid.

Hoewel er een gigantische stapel staatsschulden uitstaat, blijft de last van de kosten op die schulden beheersbaar omdat de rente op een ultralaag niveau staat. Als de centrale banken de rente echter optrekken, zullen de rentekosten onvermijdelijk stijgen. Belangrijk om te weten is dat de gemiddelde looptijd van de Amerikaanse staatsschuld in feite is verkort, zodat de veranderingen in de korte rentetarieven voor Uncle Sam nog uitdagender zijn. Aangezien de staatsschuld ongeveer 125% van het BBP bedraagt betekent elke procentpuntstijging van de rente een groei van het begrotingstekort met 1,25 procentpunt als aandeel van het bbp.

Wat betekent dit allemaal voor de goudmarkt? Welnu, zelfs als de pandemie eindigt (en we zijn er nog lang niet), zullen onze economische problemen niet verdwijnen. We zullen niet teruggaan naar de pre-pandemische normaliteit, omdat de omstandigheden compleet anders zijn. Allereerst zijn de schulden en de inflatie veel hoger dan voor het uitbreken van de pandemie.

Als de inflatie niet relatief vroeg onder controle wordt gebracht, zal de Fed hoogstwaarschijnlijk de Federal Funds-rente moeten verhogen om de inflatie te verslaan. Het probleem is dat een agressieve verkrapping van het monetair beleid de risicopremies kan verhogen en de schuldenproblemen zou doen verergeren. Met mogelijk zelfs een financiële crisis tot gevolg. Tegen die achtergrond zien de vooruitzichten of fors hogere goudprijzen er zonder meer goed uit.