Alarmerende simulatie van ineenstorting van het wereldwijde financiële systeem

\"\"

Eerder deze maand bracht Reuters een rapport uit dat lang niet genoeg aandacht kreeg bij het grote publiek. De inhoud van dat rapport zou een golf van paniek kunnen uitlokken, op de eerste plaats bij zij die zich zorgen maken zijn over het uitbreken van nog meer \’wereldwijde rampen\’. Het is op zijn minst een merkwaardige timing: te midden van de door de recente pandemie veroorzaakte verstoring van de wereldwijde toeleveringsketens besloten grote landen en bankinstellingen samen te komen om een ​​scenario van wereldwijde economische ineenstorting door te nemen.

In het rapport staat te lezen dat Israël aan het hoofd stond van een simulatie door 10 landen van een grote cyberaanval op het wereldwijde financiële systeem. Dit in een poging om de samenwerking te versterken die zou kunnen helpen om mogelijke schade aan financiële markten en banken te minimaliseren. Het was gericht op een catastrofaal scenario waarin hackers ons minstens 10 stappen voor zijn, aldus een functionaris die eraan deelnam.

De oefening, genaamd \”Collective Strength\”, werd gehouden in Jeruzalem na te zijn verplaatst van de oorspronkelijk voorgestelde locatie van Dubai. Deelnemende landen waren de Verenigde Staten, het VK, de Verenigde Arabische Emiraten, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Italië, Nederland en Thailand. Ambtenaren van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de Bank of International Settlements waren ook betrokken.

De financieel-geopolitieke spelsimulatie vond plaats te midden van een scenario waarin gevoelige gegevens op het Dark Web werden gelekt, in combinatie met \’fake news\’-rapporten resulterend in de ineenstorting van de wereldwijde markten en een daaruit voortvloeiende run op banken. Verder voorzag de simulatie een reeks verwoestende hacks gericht op de wereldwijde valutasystemen, die volgens Reuters de transacties tussen importeurs en exporteurs verstoorden. En dus de economie ontwrichtten.

De simulatie schetste een ernstige crisisperiode van ongeveer anderhalve week. Ogenschijnlijk was het een succesvolle oefening van 10 dagen, erop gericht dat elk land voorbereid zou zijn om de wereldwijde schade als gevolg van een of andere grote cybergebeurtenis of -dreiging te beperken. De belangrijkste conclusie was dat er alleen door snelle wereldwijde samenwerking en open communicatie tussen naties een kans zou bieden om de totale ineenstorting van het wereldwijde (of misschien beter westers geleide) financiële systeem te voorkomen.

Interessant is dat sommige deelnemers zeiden dat ze in werkelijkheid sneller zouden reageren dan in de simulatie in het geval van een cyberverstoring van die omvang. Ze waren er van overtuigd dat in een echte cyberaanval de betrokken regeringen sneller actie zouden ondernemen dan in de simulatie\”, aldus Reuters. Een hoge Europese functionaris zei dat zijn land in het geval van een dergelijke aanval geen 10 dagen zou wachten om in actie te komen. We betwijfelen echter of de grote massa zich gesterkt zal voelen door mondiale elites die zich bezighouden met een gesimuleerd scenario van een wereldwijde kernfusie. De simulatie zadelt ons in ieder geval met een ongemakkelijk gevoel op.