Factoren die de goudprijs ondersteunen in 2022

\"\"

Zal 2022 beter zijn voor goud dan 2021? We stellen de vraag nogmaals en bekijken de situatie van dichtbij. Ondanks de verspreiding van de Omicron-variant van het coronavirus, zou 2022 het einde kunnen betekenen van de wereldwijde Covid-19-epidemie met een volledig economisch herstel en een terugkeer naar normale omstandigheden. Het begrotingsbeleid wordt tegen die achtergrond strakker, zodat de Fed een agressiever monetair beleid zal voeren dan in 2021.

De aanbodschokken kunnen verder afnemen, dus de inflatie kan pieken terwijl de reële rente verder stijgt. Bovendien kan de US-dollar sterker worden ten opzichte van de euro, aangezien de ECB trager is met het verkrappen van haar monetair beleid. Dit zijn factoren die op het eerste gezicht niet zo positief zijn voor het goud.

Aan de andere kant zijn er ook enkele factoren die de goudprijs kunnen ondersteunen. In 2021 herstelde het wereldwijde bbp zich sterk na de economische crisis van 2020 en ook de financiële markten herstelden zich krachtig. 2022 kan echter uitdagender zijn voor de economische groei en de financiële sector. Gezien de enorme publieke en private schulden zou de volgende cyclus van renteverhogingen door de fed de zeepbellen in activa en kredieten kunnen laten leeglopen en zelfs een recessie of op zijn minst een marktcorrectie kunnen veroorzaken.

Er zijn echter nog geen tekenen van marktstress, dus een financiële crisis zit niet in het basisscenario voor volgend jaar. 2023 (of zelfs later) is een waarschijnlijker tijdsbestek. Daarom kan het einde van dit jaar beter worden voor het goud dan het begin van het jaar, aangezien in de loop van het jaar verwachtingen van renteverhogingen door de fed kunnen worden vervangen door zorgen over de gevolgen van die renteverhogingen. Wat een heel ander verhaal is.