Energiecrisis kan tot ver in 2022 blijven duren (zegt de CEO van Duke Energy)

\"\"

De wereldwijde energiecrisis, aangewakkerd door een krappere steenkolen- en aardgasvoorziening, heeft de energiemarkt al helemaal doen ontsporen en dreigt deze winter nog meer schade aan te richten. De energierekeningen swingen bij de man in de straat inderdaad de pan uit. Dat is misschien nog maar het begin, wanneer we Duke Energy CEO Lynn Good mogen geloven. Good staat aan het hoofd van één van de grootste Amerikaanse energieholding.

In een interview op de All Markets Summit zei Good dat ze verwacht dat de onbalans tussen vraag en aanbod op de energiemarkten tot ver in 2022 zal voortduren en dat een volledige herbalancering niet wordt verwacht voor de overgang van 2022 naar 2023 \”. \”We gaan een periode tegemoet waarin de productie van olie en aardgas stabiel is gebleven en in sommige gevallen zelfs afneemt\”, aldus Good. “Na verloop van tijd zullen de prijzen dan onvermijdelijk stijgen”.

De stijgende wereldwijde vraag, in combinatie met een aanbodtekort als gevolg van de pandemie, heeft bijgedragen aan een wereldwijde strijd om de  energiebronnen. In China, \’s werelds grootste steenkoolproducent, heeft een tekort geleid tot fabriekssluitingen, waardoor verstoringen in de toeleveringsketens zijn ontstaan. In Europa, dat 90% van zijn aardgasaanvoer importeert, heeft een sterke vraag en een beperkt aanbod geleid tot een stijging van de prijzen dit jaar met meer dan 350%.

De VS, \’s werelds grootste leverancier van aardgas, is niet immuun gebleken. De Amerikaanse prijzen zijn het afgelopen jaar met ongeveer 90% gestegen en hebben niveaus bereikt die sinds 2014 niet meer zijn gezien. De Amerikaanse Energy Information Administration verwacht dat de verwarmingsrekeningen voor sommige huishoudens met maar liefst 54% kunnen stijgen.

\”We werken er hard aan om die prijsstijgingen zoveel mogelijk te beperken, en ook om actief te communiceren met onze klanten, de regelgevers en de beleidsmakers over wat we vast stellen op de markt,\” zei Good. De angst voor stijgende kosten als gevolg van een beperkte brandstofvoorziening dreigt de overgang naar schone energie te bemoeilijken, aangezien de regering Biden nutsbedrijven onder druk zet om af te stappen van koolstof-uitstotende fossiele brandstoffen om de klimaatverandering aan te pakken. Terwijl president Joe Biden zich tot doel heeft gesteld het elektriciteitsnet tegen 2035 koolstofarm te maken, zal het gebruik van steenkool in Amerika dit jaar voor het eerst sinds 2014 toenemen, volgens de EIA, waarbij de grondstof minder prijsvolatiliteit biedt in vergelijking met aardgas.