Fed maakt grootste fout in jaren door de inflatie als voorbijgaand te omschrijven

\"\"

Als de Fed er niet in slaagt om af te stappen van haar hardnekkig vastgehouden verhaal over een tijdelijke opstoot van de inflatieverhaal, dreigt er groot onheil. Van de Fed wordt gevraagd om doortastend op te treden om de aanhoudend hoge prijsdruk te beteugelen, zo niet stijgen de kansen dat de centrale bank op een later tijdstip veel krachtiger op de rem zal moeten trappen om van het gemakkelijke geldbeleid af te raken.

Volgens president en hoofdeconoom van Queen\’s College Mohamed El-Erian, riskeert de Amerikaanse centrale bank een vermijdbare ernstige verstoring van de binnenlandse en mondiale markten. In schril contrast met de mentaliteit van bedrijfsleiders die dagelijks te maken hebben met de realiteit van hogere en aanhoudende inflatiedruk, blijven ze bij de Fed koppig geloven in het verhaal van tijdelijke inflatie.

\”Hoe langer dit aanhoudt, hoe groter het risico op een historische beleidsfout waarvan de negatieve implicaties jaren kunnen aanhouden en tot ver buiten de VS kunnen reiken\”, betoogde El-Erian. De consumentenprijsinflatie schommelt rond het hoogste niveau in 30 jaar en bevindt zich ruim boven de doelstelling van 2 procent van de Fed.

Bij de centrale bank blijft men zich echter hardnekkig focussen over een arbeidsmarkt die nog niet volledig is hersteld van haar pandemische dieptepunten. Het totale aantal werklozen in de Verenigde Staten staat nu op 7,7 miljoen en hoewel dat aanzienlijk lager is dan de piek in het pandemietijdperk, blijft het hoog vergeleken met de 5,7 miljoen vlak voor de uitbraak. Het werkloosheidspercentage blijft met 4,8 procent ook boven het niveau van vóór de pandemie.