Goudmarkt wacht nog altijd op een katalysator

\"\"

Een slinkende mijnaanbod, een sterke fysieke vraag, lage rentetarieven en de comeback van de inflatie zorgden er in 2021 niet voor dat de goudprijs omhoog ging. De goudprijs daalde vorig jaar met 3,64%, terwijl de goudmijnaandelen met 9,25% in koers daalden. Wat de interesse in edele metalen in de afgelopen twaalf maanden ondermaats maakte, was de verleiding van grote rendementen op de beurs, het vooruitzicht van hogere rentevoeten en een hoge mate verliefdheid op alles wat met crypto te maken heeft.

De verwachting is echter dat 2022 anders zal worden. Het aanbod van de goudmijnen  zal afnemen, wat automatisch de goudprijs onder opwaartse druk zou zetten. Op basis van het verleden zou een stijging van de goudprijs met 25% ($400-$500/oz.) over een periode van drie tot vijf jaar mogelijk moeten zijn. Investeringskapitaal om nieuwe productie op te bouwen blijft te schaars en er zijn te weinig economisch levensvatbare projecten om de wereldproductie van goud in aanzienlijke mate te doen stijgen. Er spelen daarbij nog andere factoren een rol.

Veel Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische landen die voorheen mijnbouwvriendelijk werden geacht, zijn minder gastvrij geworden voor mijnbouwbedrijven van welke aard dan ook. Het kapitaal dat nodig is om nieuwe capaciteit op te bouwen, stijgt door kosteninflatie, door een verhoogd regelgevingsrisico en door de lange tijdlijnen om een mijn operationeel te maken.

Terwijl het vooruitzicht op groei van het aanbod afzwakt, wordt de vraag alsmaar groter. De fysieke vraag in Azië won in het meest recente kwartaal nogmaals aan kracht en die vraag was al groot. De goudimport van India in 2021 is gestegen tot het hoogste punt in zes jaar. Tot september overtrof de Chinese vraag het totaal voor heel 2020 en zou die vraag het pre-COVID-totaal van 2019 kunnen overschrijden.

India en China waren in 2021 goed voor 1.240 ton of bijna 60% van de wereldvraag naar juwelen en 25% van de totale wereldwijde vraag naar goud. Dit volgens de cijfers van de World Gold Council. Alleen al de versnelling in de vraag tijdens de afgelopen vier maanden in India en China zou kunnen leiden tot een stijging van de vraag met 15% in 2022. Op zijn zachtst uitgedrukt heeft de fysieke vraag in Azië historisch gezien de neiging gehad om een ​​bodem te leggen op het neerwaartse prijsrisico voor goud.

De afbouw van de posities door goud gedekte ETF\’s, de grootste afbouw sinds 2013, hebben tot dusver de oplevende Aziatische vraag gemaskeerd. In 2021 vertegenwoordigden de totale uitstroom van die ETF\’s 9 miljard dollar. Een afname, of een positieve draai in de markt, van de verkopen door de ETF’s die beleggen in goud moet in combinatie met een sterke Aziatische vraag het sentiment op de markt kunnen doen keren.

Naar algemeen wordt verwacht zou de belangrijkste factor om de goudprijs naar hogere regionen te tillen de start van een berenmarkt in aandelen zijn. Het onwankelbare vertrouwen in het rentmeesterschap van de Fed over het financiële systeem en de economie is het anker geweest voor de bullmarkt in financiële activa. Maar dat vertrouwen kan in de loop van 2022 een stevige deuk krijgen, met alle gevolgen van dien.